Nowa waluta „Astral” nadchodzi

Globalny reset systemu monetarnego Oriona po jego całkowitym upadku w bieżącym roku

Georgi Stankov, 1 Marca 2016

www.stankovuniversallaw.com

Translation into Polish from the original publication by Tomasz Roszak

Drogi George, w zasadzie stworzyłeś dokument Deklaracji Niepodległości, który uwzględnia wszystkie niezbędne kierunki dla prawdziwego istnienia wielowymiarowej ludzkiej istoty, która przejawia się w stanie „Teraz” i może się okazać, że jest to najważniejszy dokument, który kiedykolwiek został napisany. Gratulacje. – Brad Barber

Wprowadzenie

Jest to kluczowy projekt, który pielęgnowałem od lat 90-tych kiedy w pełni zrozumiałem naturę pieniądza stanowiącego lustrzane odbicie właściwości energii. Zgodnie z nowymi fizycznymi i matematycznymi aksjomatami Prawa Uniwersalnego, istnieje tylko energia. tzn. Wszystko-Co-Istnieje jest energią. Stąd każda nowa forma monetarna, która zastąpi bieżący nieudolny (zbankrutowany) system finansowy Oriona będzie musiała przejawiać właściwości energii w doskonały sposób. Polecam wiele artykułów dotyczących tego w jaki sposób ten nowy cyfrowy, numeryczny system płatności i transakcji powinien funkcjonować. Merytorycznie, nowy system monetarny będzie funkcjonował podobnie jak układ SI w fizyce oraz nie będzie posiadał w sobie żadnych wartości.

Przy okazji, udowodniłem, że wszystkie fizyczne wymiary i jednostki w układzie SI mogą być zredukowane tylko do dwóch wymiarów – przestrzeni oraz czasu bezwzględnego (= częstotliwości),  co tworzy czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń określa w jaki sposób ludzie postrzegają energię poprzez swoje ograniczone zmysły w świecie 3D. Pokazałem w jaki sposób pieniądz stanowi odbicie właściwości czasoprzestrzeni, uszczegóławiając fakt, że przestrzeń i czas stanowią kanonicznie połączone elementy, które zachowują się nawzajem w stosunku do siebie w dialektyczny sposób. Kiedy przestrzeń rozszerza się to częstotliwość (czas) zmniejsza się i vice versa. Przestrzeń jest odwrotnie proporcjonalna do energii s ~ 1/E, podczas gdy częstotliwość jest proporcjonalna do ilości energii w układzie f ~ E. Ważne jest aby wspomnieć, że liniowy (konwencjonalny) czas jest równy przestrzeni t = s, czas liniowy jest pleonazmem (synonimem) przestrzeni.

Rozdzielenie przez ludzi umysł tych dwóch identycznych wielkości fizycznych jest źródłem wszelkiej iluzji poznawczej gatunku ludzkiego w inkarnowanym stanie.

W finansach, inflacja pieniądza czyli ilość wydrukowanych papierowych pieniędzy stanowi odpowiednik przestrzeni natomiast napompowana waluta jest odwrotnie proporcjonalna do energii którą niesie ze sobą, innymi słowy, jej wartość maleje. Wszystkie obserwowane zjawiska dotyczące pieniądza, takie jak inflacja, deflacja, dewaluacja itp. mogą zostać w prosty sposób wyjaśnione na bazie czasoprzestrzeni czyli postrzegalnej energii przez człowieka – wraz z wzajemnym oddziaływaniem ich składowych, przestrzenią i czasem. To teoretyczne opracowanie jest niezbędne dla właściwego zrozumienia nowego projektu pieniądza prezentowanego poniżej.

W tym miejscu pragnę zaprezentować nową walutę „Astral”, która będzie wprowadzona we wszystkich nowych światach 4D niezwłocznie po tym jak obecny system monetarny Oriona upadnie a cała stara struktura matrixa zostanie rozpuszczona. Bez wątpienia to wydarzenie stanowiące punkt zwrotny wydarzy się w tym roku a miesiąc marzec wydaje się być okresem czasu linearnego który zawiera duże prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia. Stąd pilność tego kluczowego projektu w procesie podniesienia dla tej najwyższej planety matki.

Od początku tego roku prowadziłem bardzo intensywną dyskusję z Bradem aby zbadać wszystkie aspekty nowego projektu oraz znaleźć optymalny punkt w czasie na wprowadzenie nowej waluty „Astral”, najpierw w USA a następnie niezwłocznie na całym świecie. Doszliśmy do jednomyślnego wniosku, że jesteśmy na samym szczycie totalnego załamania systemu finansowego i dlatego jest bardzo ważne aby być mentalnie i intelektualnie przygotowanym na ten projekt w chwili kiedy załamanie globalne wydarzy się. Ponadto, jesteśmy świadomi faktu, że tworząc ten projekt za pomocą swoich myśli jest on już  rzeczywistością w światach 4D.

Zgodnie z tym co się dowidzieliśmy w ostatnich dniach i tygodniach nie będzie tak, że podniesiemy się  i znikniemy z tej rzeczywistości lecz będziemy musieli przynieść niebo 5D tutaj na najwyższą planetę matkę. Początkowo wydarzy się to dla pewnych obszarów na całym globie, gdzie miasta światła już istnieją oraz gdzie wibracje tego holograficznego modelu rzeczywistości osiągnęły próg 12-tego poziomu wyższych światów 4D i przygotowane są do fazy przejścia do nowych rzeczywistości 5D. Sedona i Jerry są prekursorami w tym zawiłym procesie indywidualnego i kolektywnego podniesienia co zaobserwowaliśmy już wcześniej.

Faza przejścia do miast światła zostanie najpierw ukończona przez PAT oraz przez pierwszą falę kandydatów do podniesienia a następnie przez wielu innych należących do drugiej fali inkarnowanych, nieograniczonych (transliminal) dusz stanowiących grupę walk-ins, którzy podąża za nami. Ich liczba ponownie wzrosła wykładniczo po ostatnim głównym przesunięciu ID w miesiącu styczniu kiedy wiele z nich doświadczyła fizycznej śmierci na niższych liniach czasowych.

Idąc dalej, pragnę zaprezentować podstawy nowej waluty „Astral”, którą wprowadzimy jako wniebowstąpieni mistrzowie niezwłocznie po całkowitym upadku systemu monetarnego Oriona oraz zamknięciu wszystkich banków w świecie zachodnim. Ten nowy projekt nad którym ja oraz Brad pracowaliśmy bardzo intensywnie w codziennej korespondencji od samego początku 2016 roku, zawiera szczegółową analizę finansowego dramatu na świecie i został stworzony wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe w okresie przejścia gdzie natura pieniądza zostanie w pełni zrozumiana przez wszystkich ludzi aby wtedy pieniądz mógł zostać całkowicie zlikwidowany.

Okres przejścia opisuje czas raz po całkowitym załamaniu systemu finansowego, który może wydarzyć się w marcu a jeśli nie to ostatecznie w tym roku i będzie trwał do chwili kiedy cała ludzkość osiągnie próg całkowitego przebudzenia. Aby zrozumieć jak pilny jest ten projekt, należy mieć na uwadze to, że rządząca klika cabal wraz z nieuczciwymi członkami sektora bankowego posiadają obecnie plan B oraz plan C jeśli ich obecny plan A, zniewolenia całej ludzkości poprzez jarzmo finansowe istniejącego systemu monetarnego Oriona, by zawiódł.

Na przykład, obecnie dużo mówi się o globalnej zmianie systemu finansowego poprzez ponowne wprowadzenie standardu złota. Argumenty nie są nowe i mają na celu próbę ratowania obecnego zbankrutowanego systemu finansowego i jego starej waluty, po pierwsze i najważniejsze, ratowanie bezwartościowego dolara, papierowego pieniądza stanowiącego synonim papieru toaletowego. Żaden z tych planów nie przedstawia prawdziwego rozwiązania, prawdziwej reformy systemu monetarnego zgodnie z nowymi zasadami duchowymi, które my jako PAT jesteśmy rzecznikami, lecz są to tylko daremne wysiłki naprawy starego systemu i zachowania status quo. To, jak wszyscy wiemy, nie wydarzy się i to z tej przyczyny został powołany nowy pieniądz „Astral”, który będzie stanowił zamiennik dla dolara, euro, jena oraz wszystkich pozostałych rządowych (państwowych) walut.

To jest plan A dla PAT oraz dla całej pierwszej fali, która stanie się wniebowstąpionymi mistrzami oraz Bogami Logosami nowych światów 4D. Będziemy reprezentowali prawdziwą hierarchię duchową nowej ludzkości włączając w to nowo wprowadzony system płatności oraz transakcji w tymczasowym okresie transfiguracji całego rodzaju ludzkiego do trans galaktycznej cywilizacji.

Wszyscy obecni krytyczni eksperci w dziedzinie finansów w rzeczywistości leją wodę na młyn dla rządzącej kliki cabala ze względu na swoje niedorzeczne propozycje i idee dotyczące systemu finansowego, co wynika z ich bardzo postrzępionego myślenia oraz z całkowitego niezrozumienia wiodących zasad duchowych będących podstawą każdego ludzkiego istnienia, ewolucji i kreacji.

Ci alternatywni myśliciele, których Brad i ja cytujemy od czasu do czasu aby poinformować was o aktualnym stanie wiedzy w sektorze finansowym, nie różnią się zbytnio od licznych ekonomicznych i finansowych ignorantów określających siebie jako pracownicy światła, którzy są w rzeczywistości rzecznikami ciemnych tajnych służb i mówiących jakoby istniały „ukryte fundusze St. Germaina”, które zostaną w cudowny sposób udostępnione dla mas poprzez niejasną „oświeconą” sekretną społeczność a następnie szczęście zostanie rozpropagowane pośród wszystkich ludzi. Naiwność była zawsze największą pułapką dla ludzkości co czyniło ją łatwym celem dla manipulacji i kłamstw ciemnych sił.

Chciałbym wyjaśnić czym naprawdę są wspomniane sekretne fundusze. St. Germain w sposób ciągły znajduje się w naszych polach i rozmawia z obojgiem nas, z Carlą i ze mną, na różne tematy. Jak już wcześniej referowałem, przyszedł do nas z pewnością siebie podczas otwarcia Portalu Bożonarodzeniowego 25 grudnia i obiecał, że będzie nas prowadził w finałowej fazie podniesienia. Dotrzymał swojej obietnicy i od tamtej chwili przez cały czas jest w naszej bliskości. Zachęca Carlę aby używała fioletowo-złotego płomienia, jako nowy czochan którym się stała, do transmutacji tej rzeczywistości i rzeczywiście Carla używa tego płomienia w bardzo potężny sposób do transformacji tego niesprawiedliwego, zwodniczego systemu monetarnego Oriona w sprawiedliwy system płatności i transakcji, który przeniesie dobrobyt i pokój dla całej ludzkości. To jest sednem nowego systemu i właśnie to będzie głównym tematem tego opracowania.

St. Germain zainspirował mnie do odkrycia i przekazania tego projektu dla całej ludzkości jako jedyna możliwa alternatywa po tym jak stary matrix upadnie a masy pozostaną w zupełnej rozpaczy. To otwiera jasne perspektywy dla nagłej transformacji obecnej ludzkości w rozwinięte i oświecone trans galaktyczne społeczeństwo. Pomimo tego, że większość elementów nowego systemu płatności oraz transakcji została wynaleziona przeze mnie około dwadzieścia lat temu, St. Germain dał mi brakujące ogniwo w lutym 2016 roku, które pomogło mi w ukończeniu nowej idei.

Zgodnie z tym co wyjaśnię poniżej, nowa waluta „Astral” będzie całkowitym zresetowanie nie tylko starego systemu finansowego Oriona lecz także będzie całkowitym zresetowaniem obecnego społeczeństwa ludzkiego. Doprowadzi do nagłego zniesienia państwa narodowego ze wszystkimi jego represyjnymi instytucjami takimi jak system podatkowy (dochód państwa), banki centralne, wszelkie rodzaje banków, cały system prawny który ma związek z tymi zagadnieniami, włączając w to wszystkie zawody takie jak księgowość, finanse i pośrednicy nieruchomości oraz podobne zawody powiązane z nieproduktywnymi działaniami. Z tego powodu zakres tego projektu jest olbrzymich rozmiarów – będzie on stanowił bieżącą siłę wiodącą stanowiącą źródło wszystkich społecznych i ekonomicznych zmian, które bardzo szybko przetransformują obecną ludzkość.

Duchowe oraz organizacyjne zasady nowej waluty „Astral”

Najnowsza historia projektu

Opracowanie duchowych i organizacyjnych zasad nowej waluty „Astral” było zainspirowane poprzez moją wyższą świadomość HS oraz co najbardziej prawdopodobne poprzez St. Germaina, po raz pierwszy dnia 27 stycznia kiedy zadałem teoretyczne pytanie do siebie samego i do Brada zawarte w liście do niego:

„Drogi Brad, 

nasza ostatnia wymiana pomysłów doprowadziła nieuchronnie do prostego i kluczowego pytania: 

„Dlaczego mamy potrzebować wszystkich tych inwestorów z ich śmiesznymi pieniędzmi aby przyszli do nas i sponsorowali nasz projekt, kiedy wiadomo, że ich pieniądze są zupełnie bezwartościowe i dlaczego mamy czekać aż ich myślenie zmieni się na lepsze?

To tak jakby „oskubać mysz”, powiedzenie niemieckie – nic od tych ludzi nie wyjdzie? 

Poniżej wszystkie części nowego projektu zebrane razem: 

  • Co powiesz w odniesieniu do Bitcoin, złota oraz innych alternatywnych walut. 
  • Plus to co do tej pory napisałem o nowym numerycznym systemie cyfrowym płatności i transakcji który będzie działał jak układ SI w fizyce i będzie służył jako miernik ludzkich osiągnieć oraz potrzeb bez nadawania żadnych wartości. 
  • twoje osobiste doświadczenie z Bitcoin oraz 
  • twoje szacowanie bieżącej sytuacji na powierzchni – bezkompromisowość ludzi w sektorze finansowym i ludzkości jako całości oraz bezznaczeniowość ich bezwartościowych pieniędzy. 

Dodatkowo dochodzi idea, którą rozwinąłem ponad 10 lat temu dla CEO wielkiego niemieckiego banku z główną siedzibą w Monachium, którego znałem lecz oczywiście on nie odpowiedział gdyż wystraszył się śmiałości moich idei. Aczkolwiek moja wyższa świadomość HS nalegała na mnie abym zaprezentował tą ideę gdyż była to część strategii wyższej rzeczywistości HR na zmianę na tej planecie a ja byłem przecierającym szlaki. Teraz chciałbym połączyć wszystkie te punkty razem.” 

Wcześniej dyskutowaliśmy na temat możliwości ustanowienia nowego funduszu w USA w celu promocji nowych patentów i technologii bazujących na nowej teorii Uniwersalnych Praw. Obliczyłem, że wynalezienie i rejestracja skutecznych leków stymulujących komórki w przemyśle farmaceutycznym zaoszczędziło by do 500 mld dolarów na próżno wydanych każdego roku na prace badawczo-rozwojowe oraz zaczęłoby to generować nową sprzedaż przynajmniej tej samej wielkości. Ze względu na masową śmierć wszystkich „jednorożców” (nowe firmy, które rzekomo opracowują nowe technologie 3D) w USA w dobie kryzysu zostały zmarnowane bez powrotu setki miliardów zainwestowanego kapitału, w związku z tym zaproponowałem Bradowi, że to jest czas na założenie nowego funduszu do promocji nowych technologii bazujących na Uniwersalnym Prawie, włączają w to nowe formy leczenia w systemie opieki zdrowotnej oraz nowych technologii w przemyśle bazującym na nadprzewodnictwie.

Dyskutowaliśmy nad  różnymi sposobami na przyciągnięcie nowych inwestorów po tym jak już stracili mnóstwo pieniędzy w trwającym krachu finansowym, który od początku tego roku wymazał więcej niż 15 bilionów dolarów ich majątku. Aczkolwiek oboje przeczuwaliśmy, że nasz nowy projekt nie będzie pracował tak jak pierwotnie został skonceptualizowany. Tak jak w przypadku wszystkich projektów natchnionych przez Boga, należy myśleć o rzeczach dużych zaczynając od podstawowych założeń nowej teorii Uniwersalnego Prawa.

Doszliśmy do wniosku, że jako podniesieni mistrzowie nie potrzebujemy obecnego papierowego pieniądza (papieru toaletowego) oraz jego sfrustrowanych właścicieli, którzy mieli by uhonorować naszą pracę oraz nie potrzebujemy ich przyszłego wkładu na rzecz ludzkości.

W zamian za to stworzymy sami nową walutę i ustalimy duchowe oraz organizacyjne zasady do powołania nowego rodzaju banku emisji i inwestycji, który nie będzie jednak nazywał się „bankiem” gdyż na tym świecie ten ma złą reputację. Zamiast tego instytucję tą nazwaliśmy:

Kooperacja Emisji i Inwestycji (KEI)

Nowa waluta będzie funkcjonowała dokładnie tak jak numeryczny cyfrowy układ SI płatności i transakcji, który prezentowałem w przeszłości ale będzie posiadał nazwę: 

Astral

Tym sposobem stworzyliśmy KEI wraz z nową walutą „Astral”.

Nowa waluta będzie posiadała swoje korzenie w realizacji wszystkich nowych technologii 4D oraz 5D.  Jej majątek będą stanowiły nowe technologie pochodzące ze Światła. Ostatecznie, ta waluta będzie reprezentacją procesu podniesienia ludzkości oraz Gai do wyższych wymiarów przed tym jak wszystkie pieniądze będą mogły zostać zniesione. W ten sposób bardzo efektywnie osiągniemy nasz cel oraz wyeliminujemy starych zepsutych ludzi z ich bezwartościowymi papierowymi pieniędzmi gdyż dłużej nie będą służyli nam oraz nie będą reprezentowali nowej podnoszącej się rzeczywistości. Tak czy inaczej, stara waluta musi być usunięta w nadchodzącym krachu tak jak zostało to omówione przez PAT w przeszłości.

Nazwa „Astral” została celowo wybrana na nazwę nowej waluty. Pomijając język angielski, który posiada bardzo zredukowaną formę jeśli chodzi o gramatykę, wszystkie inne języki posiadają rodzaj jak na przykład niemiecki, francuski, włoski, hiszpański oraz przykładowo wszystkie języki słowiańskie. W tym przypadku „astral” jest walutą męską („astro” będzie neutralne (nijakie) a „astra” będzie żeńska). Mocniejsze w swojej wymowie jest stwierdzenie, ta rzecz będzie kosztowała dwa astrale niż powiedzenie to będzie kosztowało dwa astro, które jest słabe tak jak neutralny rzeczownik. Brzmi to bardzo podobnie jak „hiszpański real” w czasie kiedy Hiszpania posiadała największą władzę i podbijała Amerykę. Potrzebujemy energii męskiej stojącej za nową walutą aby dokonała się niezbędna transformacja z bieżącej waluty bazującej na długu, bezwartościowa waluta rządowa taka jak dolar, do nowej waluty która będzie miał swoje korzenie w mocy energii ze źródła. Jak? Wytłumaczę poniżej.

Nowa waluta „Astral” oraz KEI podążą precyzyjnie za prostymi, oczywistymi duchowymi i logicznymi zasadami bazującymi na naturze energii gdyż pieniądz jest jedynie substytutem oraz odbiciem lustrzanym właściwości energii:

1) „Astral” będzie dostępny dla każdego kto zaakceptuje go niezależnie od pracy fizycznej lecz zależnie od jego/jej rzeczywistych potrzeb. Istnieje nienaruszalne, boskie prawo dla każdego do posiadania i używania tej waluty zgodnie z duchowymi zasadami, które wykluczają chciwość, skąpstwo, manipulacje i spekulacje, itp. Innymi słowy wszystkie ludzkie wady wywodzące się z oddzielenia od Źródła oraz odrzucające jedność nie będą dotyczyły tej waluty. Ludzie, którzy będą przejawiali te wady nie będą mieli dostępu do Astrali oraz do KEI. Ci udzie będą musieli posługiwać się starą walutą w przypadku kiedy będą ciągle istnieli lub w bardziej korzystnej sytuacji, do chwili kiedy dostatecznie ewoluują aby zaakceptować nową walutę, która przyniesie ogromną obfitość i dobrobyt dla całej ludzkości, tak jak pokażę to poniżej.

Takie wykluczenia będą realizowane w bardzo prosty sposób postępując zgodnie z następującymi zasadami i kryteriami:

2) Nie będzie oprocentowania lub jakichkolwiek innych sztucznych pochodnych lub środków co tworzy sztuczne zawyżanie tej waluty.

3) Nie będzie żadnych spekulacji dotyczących innych ciągle istniejących walut. Te zasady stosuje się w okresie przejściowym, natomiast później staną się oczywiste kiedy wszystkie inne waluty przestaną istnieć.

4) Nowy Astral będzie posiadał swój majątek w niebie, np. we wszystkich nowych technologiach, które przyjdą poprzez tą walutę z wyższej rzeczywistości oraz poprzez nas jako wniebowstąpionych mistrzów i będą rozpowszechniane na nowej ziemi w okresie przejściowym przed tym jak wszelkie pieniądze zostaną wyeliminowane włączając w to „astral”. Jest to kolejny kluczowy powód, dla którego nowa waluta Astral posiada swoje korzenie w niebie, w wyższym wymiarze lub w źródle, co postaram się omówić poniżej.

5) Na początku, Astral będzie powiązany ze złotem (oraz srebrem), powiedzmy 100 astrali za jedną uncję złota. Będzie dobywać się to w doskonały sposób a wszyscy posiadacze złota zaakceptują to powiązanie. Nie musimy posiadać ani jednej uncji fizycznie wydobytego złota aby powiązać astral ze złotem. Poniżej podam kilka przykładów dlaczego:

– Zgodnie z punktem 4), nowy Astral posiada swój majątek w niebie, np. we wszystkich nowych technologiach, które przyjdą poprzez tą walutę z wyższej rzeczywistości oraz poprzez nas jako wniebowstąpionych mistrzów i będą rozpowszechniane na nowej ziemi w okresie przejściowym przed tym jak wszelkie pieniądze zostaną wyeliminowane włączając w to „astral”.

– Patrząc z wyższej perspektywy złoto nie posiada w ogóle żadnych atutów lecz zyskało znaczenie jako uniwersalny środek akumulacji bogactwa materialnego w starej rzeczywistości 3D.

– Jednakże, złoto nie może funkcjonować jako elastyczny środek płatności oraz inwestycji ze względu na swój fizyczny charakter oraz jego niedostatek. Magazynowanie oraz transport każdej waluty w złocie sprawia wielki logistyczny problem w każdym dynamicznym oraz szybko ewoluującym społeczeństwie i ekonomii gdzie pieniądz musi być w obiegu w bardzo prosty sposób, dopasowując się do wszystkich warunków oraz musi być płynny.

– Z tej właśnie przyczyny cabal mógł w łatwy sposób wyeliminować złoto jako środek płatniczy podczas ostatniego współczesnego zresetowania systemu finansowego Oriona i przekierowaniu wszystkiego w kierunku wprowadzenia NWO przez Nixona w roku 1971. Zniesiony został standard złota na świecie oraz dolar, który miał w nim pokrycie i została stworzona obecna bezwartościowa rządowa waluta.

– Z drugiej strony, jeśli wszystkie waluty stracą swoją wartość w nadchodzącym krachu, to złoto nie będzie w stanie ponownie odzyskać swojego znaczenia takiego jakie miało w przeszłości gdyż elity mogą wprowadzić inną formę papierowego pieniądza co może ponownie wykluczyć złoto i tutaj istnieje obecnie wiele strachu wśród posiadaczy złota o to, że państwo skonfiskuje całe złoto oraz srebro w nadchodzącym krachu tak jak zrobił to rząd podczas Wielkiej Depresji.

– Jeśli polityczna klika cabal wprowadzi plan B i stworzą nową walutę bazującą na minimalnej ilości złota, to ten nowy standard będzie miał tylko symboliczny charakter zważywszy na fakt, że aktualne ilości złota odstępne na tej planecie są nieskończenie małe w porównaniu do ilości pieniędzy w obiegu niezbędnych aby podtrzymać świat ekonomii na powierzchni, nawet w przypadku gdy cały dług oraz spekulacyjne bańki finansowe takie jak pochodne zostały by wyeliminowane na skalę globalną. Anulowanie tego nowego standardu złota wkrótce doprowadziła by do takiej samej sytuacji jak w bieżącym roku gdzie krach jest nieunikniony oraz został już ogłoszony.

Złoto alchemiczne kontra złoto fizycznie wydobyte

Idea aby powiązać nową walutę Astral ze złotem posiada zarówno charakter praktyczny jak i teoretyczny. Merytorycznie, nowa waluta nie potrzebuje żadnego złota aby zreformować obecną walutę rządową oraz aby funkcjonowała ona w doskonały sposób tak jak zostało to pokazane powyżej.  Jednak, w czasie przejściowym musimy wziąć pod uwagę zbiorową świadomość ludzkości, która jest całkowicie skupiona wokół koncepcji pieniądza jako czegoś o dużej wartości. Wszelka ludzka aktywność obecnie jest mierzona w pieniądzach i dlatego istnieje ogólne przekonanie, że nie przyciąganie pieniądza, jak to jest w przypadku duchowej aktywności włączając w to ten artykuł, nie posiada żadnej wartości. Jest to klasyczne postawa Oriona aby upodlić ludzkość na Końcu Czasu i dlatego wzięliśmy pod uwagę opłakany stan ludzkości w naszym nowym projekcie aby zreformować ten Ponzi system finansowy kiedy nadejdzie krach w zbliżających się dniach i tygodniach.

Kiedy obecne waluty stracą całą swoją wartość w nadchodzącej hiperinflacji jako rezultat  udzielania złych kredytów, wirtualnych pochodnych oraz baniek spekulacyjnych spowodowanych przez nieskończone QE oraz nieograniczone drukowanie pieniądza, ludzie będą sami domagali się w swojej desperacji nowej waluty, która będzie posiadała prawdziwą wartość. Argument, że nowe technologie 4D oraz 5D oparte o astral posiadają cenne i wystarczające aktywa w nowej walucie mogą nie przekonać wielu ludzi, którzy nie będą w pełni przebudzeni kiedy nadejdzie krach oraz kiedy reset systemu monetarnego Oriona będzie niezbędny. W obecnym społeczeństwie gdzie przeważa agnostycyzm ludzie mogą mieć tendencje do zaakceptowania fałszywego planu B lub C rządzącej kliki politycznej cabala zamiast naszej propozycji nowej waluty Astral. Szczególnie w sytuacji gdy zajmie nam trochę czasu jako wniebowstąpionym mistrzom wprowadzenie nowych technologii na nowych światach 4D.

Jak zauważyliście, cała moja argumentacja dotyczy przejścia obecnego modelu holograficznego 3D do nowych światów 4D jak i do 5D, do Nowej Lemuri, gdzie podniesiemy się i gdzie nie będzie pieniędzy od samego początku. Będziemy zdolni do natychmiastowej kreacji wszystkiego czego potrzebujemy i pragniemy. Technologie duszy oparte na natychmiastowej energetycznej kreacji nie potrzebują żadnej formy pieniądza jako środka wymiany w systemie płatności i transakcji. Jet to przekonywujące dla wszystkich moich oświeconych czytelników, którzy podążają od samego początku za naszą dyskusją na mojej stronie internetowej.

Kiedy mówię, że musimy zaakceptować fizyczne złoto, w czasie, który będzie stanowił złoty standard dla naszej waluty Astral, to powodem tego jest to, że wielu ludzi posiada swoje oszczędności w złocie oraz ze względu na respektowanie ludzkiej tradycji gdzie złoto odgrywało kluczową rolę jako zabezpieczenie majątku. Jest to konieczny kompromis aby zbudować most w okresie przejściowy, który na pierwszym miejscu będzie charakteryzował się wielką rozbieżnością pomiędzy szybko podnoszącą się rzeczywistością a ciągle istniejącymi brakami gnostycznymi wśród mas, co uniemożliwi im pochwycenie od samego początku pełnego zakresu kosmicznej zmiany. W rzeczywistości, przez pośrednie powiązanie waluty Astral z fizycznym złotem pozyskiwanym w kopalniach w prosty sposób wyeliminujemy obecne niezdrowe i fałszywe spekulacje oraz rynki walutowe złota. Powiązując Astral ze złotem de facto wyeliminujemy złoto jako zabezpieczenie waluty, początkowo bez świadomości tego procesu u posiadaczy złota. Wytłumaczę poniżej dlaczego.

W moim wyjaśnieniu będziemy mieli do czynienia z alchemicznym  złotem oraz z nami jako mistrzami alchemicznych reakcji zarówno w fizycznych ciałach jako pokazuje ta strona internetowa lecz także jako podniesieni mistrzowie w krystalicznych ciałach świetlistych. Koncepcja alchemii ewoluowała wokół atrakcyjnej idei dotyczącej tego, że ludzie potrafią stworzyć złoto z innych gorszych i tanich metali a następnie połączyć wszystko w sekretnej alchemicznej reakcji. Pomimo, że nikt tego nie udowodnił musi jednak istnieć ziarno prawdy znajdujące się w alchemicznej tradycji, która fascynuje ludzkie umysły. Oczywiście nie jest możliwe aby wyprodukować złoto na przykład z ołowiu ale zgodnie z tym co nauczyłem się ostatnio istnieje taka możliwość aby wyprodukować złoto z rtęci.

I tu pojawia się problem. Alchemiczne złoto jest czyste i nie posiada w ogóle izotopów. Podczas gdy złoto naturalne, nawet jeśli jest klasy czystości 99.99999…%, zawiera różne izotopy, które mogą zostać użyte do ustalenia skąd dane złoto pochodzi gdyż każda kopalnia złota posiada swój własny izotopowy „odcisk palca”, który jest znany mennicom państwowym. Jeśli byłbyś na pozycji producenta czystego alchemicznego, wolnego od izotopów złota stworzonego na bazie rtęci w alchemicznej reakcji i jeśli spróbowałbyś sprzedać to złoto na rynku to zostałbyś od razu aresztowany ponieważ klika rządowa nie chce aby ludzie sami tworzyli złoto. Jeszcze do niedawna nie miałem świadomości tego faktu lecz został u mnie wyzwolony pewien proces myślowy odnośnie naszego nowego projektu dotyczącego nowej waluty.

Oczywistym jest, że będziemy mogli wprowadzić nową walutę Astral dopiero po naszym podniesieniu. Przed tym wydarzeniem stary matrix musi w pełni upaść. Obecny gwałtownie zanikający holograficzny model przestrzeni 3D można porównać do sytuacji w której podłączony jest do dwóch pociągów poruszających się z pełną prędkością lecz w przeciwnych kierunkach – pociąg ze starym matrixem w otchłań a pociąg podniesienia w kierunku nieba. Kiedy w takiej sytuacji pojawimy się jako podniesieni mistrzowie i zaprezentujemy nową walutę, będziemy mogli powiedzieć ludziom – z szacunkiem dla ich starego punktu widzenia – że potrafimy w procesie alchemicznym stworzyć tyle złota ile jest potrzeba aby powołać nową walutę Astral opartą na standardzie złota.

Będziemy musieli pokazać, że potrafimy stworzyć czyste alchemiczne złoto, co powinno być drobnostką dla każdego podniesionego mistrza. To nie oznacza, że będziemy tworzyć złoto w nieograniczonych ilościach z powodu tego, że obecnie nie ma żadnego złota w skarbcach FED lub innych bankach centralnych ponieważ zostało skradzione przez rządzącą klikę. Jednak sama wiedza, że alchemiczne złoto istnieje na planach astralnych – stąd nazwa nowej waluty – i może być zamanifestowane przez nas kiedy tylko istnieje taka potrzeba będzie wystarczające aby po tym jak dolar upadnie powołać stabilny nowy Astral jako światową walutę bazującą na prawdziwym standardzie złota. Obecnie jest wiele hałasu o to, że taki rodzaj resetu może zostać wykonany także w stosunku do starych walut lecz kiedy pojawimy się z naszą walutą będzie już za późno. To dlatego musimy podnieść się przed tym jak nastanie ostateczny krach finansowy a ciemny cabal mógłby dokonać podstępnego zresetowania swojej starej waluty.

Wystarczająca dla ludzi będzie wiedza, że istnieje możliwość stworzenia alchemicznego złota w każdej chwili i z tego względu nie potrzeba aby ludzkość wydobywała złoto w niewygodny sposób jak za czasów neandertalczyków, którzy zostali genetycznie przeprojektowani przez PTW do pracy w kopalniach złota. Nowa waluta Astral nie tylko będzie miała swoje korzenie w nowych technologiach 4D i 5D lecz także w nowym standardzie złota bazującym na czystym alchemicznym złocie stworzonym przez nas jako podniesionych mistrzów. Z konwencjonalnego punktu widzenia spowoduje to wymiecenie wszystkich krytycznych argumentów dotyczących wartości nowej waluty gdyż będzie wiele małych kooperacji emisji i inwestycji (KEI), które będą kreować astrale na poziomie lokalnych społeczności, co wyjaśnię poniżej.

W taki sposób praktycznie wyeliminujemy fizyczne kopalnie złota, które reprezentują inkarnację w gęstym modelu holograficznym 3D i zostaną zamienione na nowy alchemiczny standard  złota zakorzeniony w wyższej rzeczywistości. To jest także najbardziej efektywna droga do wyeliminowania wszelkich oszustw i manipulacji na nowej walucie co pokażę poniżej.

Na początku możemy używać dwóch standardów złota:

  • fizyczny standard złota, który będzie mniejszej wartości, oraz
  • nowy alchemiczny standard złota, do którego tylko my jako podniesieni mistrzowie oraz jako Logosi Bogowie będziemy mieli dostęp i będziemy posiadali monopol na nie. Będzie to potwierdzenie naszej duchowej hierarchii, można powiedzieć, fizyczny symbol naszej wiodącej pozycji we wszystkich światach 4D.

Oczywiście jestem świadomy tego, że mówię w tej chwili o artefakcie gdyż kto potrzebuje złota w rozwiniętym społeczeństwie, które może swobodnie prosperować bez pieniądza bazując bezpośrednio tylko na indywidualnej i kolektywnej kreacji? Mówię o tym aspekcie tylko w kontekście okresu przejściowego przed tym jak ludzkość nauczy się żyć bez pieniędzy i będzie gotowa aby odrzucić także naszą nową walutę Astral po tym jak zostanie przez nich zrozumiana natura pieniądza. Lecz w międzyczasie będzie stanowiła mocny argument, który odsunie każdą próbę zawarcia kompromisu z nową walutą Astral.

Czy możecie sobie wyobrazić jak mogłoby być gdybyście mogli stworzyć złoto w dowolnym miejscu na planecie lub transportować je z jednego miejsca w drugie za pomocą teleportacji w sytuacji kiedy będzie to konieczne. W takim przypadku nie potrzebujemy rozwiązywać żadnych logistycznych problemów dotyczących składowania i dystrybucji złota w niewygodny 3D sposób jak obecnie w przypadku Holenderskiego Banku Centralnego.  To jest punkt, w którym większość walut bazująca obecnie na złocie zawodzi. Z drugiej stromy macie nową walutę astral powiązaną z alchemicznym złotem w ustalonej cenie i każdy zaakceptuje to ponieważ wszyscy będą widzieli, że my możemy stworzyć nieograniczone ilości złota. Wiara jest wszystkim w finansach oraz całym ludzkim istnieniu.

To jest właśnie to co naprawdę reprezentują sekretne fundusze St. Germaina, o których tyle mówią kręgi New Age i które to pokładają tak wielkie nadzieje dotyczące uratowania ich od trudnego życia w 3D. W pełni prostotę tego zrozumiałem 2 lutego (Dzień Świstaka, w którym nic nie rzuca cienia oraz widuje się wczesną wiosnę, wtedy zrozumiałem połączenie idei resetu i Podniesienia). Nie jest przypadkiem, że St. Germain odwiedził nas ponownie w tym właśnie dniu a my poczuliśmy jego potężną obecność.

Obecnie podnieśliśmy nasze częstotliwości tak wysoko, że tego typu kontakt jest obecnie bardzo łatwy. Jak już wiecie, Carla jest nowym czochanem fioletowo-złotego płomienia i tu na ziemi jest dziedzicem tego płomienia od St. Germain. Od ponad dwóch lat jest pod jego prowadzeniem co było raportowane na tej stronie internetowej. Ja także ostatnio odbieram go bardzo silnie lecz oboje pracujemy na różnych poziomach.

St. Germain zainspirował mnie do aktywnego stworzenia nowych koncepcji dla nowych światów 4D, które zostaną zaludnione głównie przez nowe dojrzałe dusze, które właśnie ukończą swój młodociany cykl podczas nadchodzącego finałowego przesunięcia ID co wyjaśniałem w moim modelu dojrzałości dusz. Duża fala młodych dusz, która znajduje się tuż przed wejściem w cykl wieku dojrzałego żyje obecnie w Północnej Ameryce i to z tego powodu jestem tutaj aby te dusze prowadzić oraz aby stworzyć społeczne warunki dla nowej ludzkości 4D. Oczywistym stało się ostatnio, że te dusze nie są w stanie same przez się powołać niezbędnych idei dotyczących tego w jaki sposób zreformować obecne upodlone społeczeństwo do nowej oświeconej cywilizacji i bardzo potrzebują do tego mojej pomocy.

To jest także powód dla, którego Brad i Ja zdecydowaliśmy się wypromować ten projekt najpierw w USA i Kanadzie przed tym jak wdrożymy ten projekt na całym świecie. Wzięliśmy pod uwagę także fakt, że dolar stanowi więcej niż 65% światowej waluty biorąc pod uwagę ogólną ilości pieniędzy w obiegu i to właśnie ta waluta jest głównym winowajcą większości nadużyć finansowych w systemie.

Zanim wprowadzimy nową walutę „Astral”, dolar musi zostać usunięty jako waluta światowa nie posiadająca żadnego fundamentu. Stanie się to właśnie teraz podczas zbliżającego się upadku finansowego, który jest dramatem na skalę światową z wieloma równoległymi oraz symultanicznymi aktami. My przyczyniliśmy się znacząco do tego krachu przez przedstawienie prawdziwych przyczyn tego wydarzenia co ma ogromne znaczenie w całym scenariuszu podniesienia. W pewnym sensie możemy stwierdzić, że pisaliśmy scenariusz tego dramatu – w moim przypadku od 1997 – aby następnie zostawić cabala z jego pracownikami banków którzy odegrają swoje role, które napisaliśmy dla nich a w których odsuną sami siebie od władzy na Końcu Czasu.

Głównym powodem powstania nowego projektu jest – w jaki sposób zresetować stary system finansowy i ekonomiczny w oświecony sposób z uwzględnieniem wszystkich duchowych i organizacyjnych zasad, które wynikają z nowej teorii Uniwersalnych Praw.

Dzielę się tym wszystkim z wami abyście mieli pełniejszy ogląd wszystkiego oraz abyście mieli przygotowane odpowiednie argumenty kiedy się podniesiecie lub kiedy będziecie wspierać nową walutę Astral będąc jeszcze w fizycznych ciałach. Pomimo tego, że sukces tego projektu jest gwarantowany i będzie rzeczywistością kiedy się podniesiemy, nie powinniśmy ignorować sytuacji kiedy podczas krachu systemu pieniądze w postacie starej waluty zaczną płynąć w kierunku tego projektu. Rozczarowanie starych inwestorów nowymi duszami należącymi do grypy walk-ins może spowodować, że przyjdą do nas i zaczną nas błagać aby nobilitować ich bezwartościowe pieniądze w procesie alchemiczne reakcji i zamienić je w bazujące na standardzie złota Astrale. To wszystko będzie miało bardzo symboliczny charakter gdyż nie będzie w nowym systemie walutowym zysków kapitałowych co wytłumaczę poniżej. Lecz czym jest obecny system monetarny Oriona? Posługuje się jedynie fałszywymi symbolami. Nasza waluta będzie prawdziwa.

Na końcu pragnę wspomnieć, że czyste, alchemiczne złoto, wolne od izotopów jest najlepszym środkiem do osiągnięcia długowieczności. Było używane przez przeszłe cywilizacje i to dlatego obecnie posiadamy standard złota. Symbolizuje nieśmiertelność i podniesienie.  Czyste alchemiczne złoto będzie odgrywało olbrzymią rolę w przyszłym uzdrawianiu ludzkiego ciała w nowych światach 4D gdzie ludzie będą żyli 200 – 300 lat i dłużej. Obfitość oraz długowieczność (dobre zdrowie) zawsze idą ręka w rękę. Kiedy standard alchemicznego złota zostanie porzucony, to pozostanie on tylko jako symbol ludzkiej długowieczności oraz wewnętrznego dążenia inkarnowanej duszy do przekroczenia tej materialnej rzeczywistości, podniesienia i powrotu do źródła.

Dalsze Organizacyjne i Etyczne zasady KEI oraz sposób używania nowej waluty „Astral”

Kooperacja Emisji i Inwestycji, KEI będzie nową ludzką formą organizacji nowej waluty Astral. Będzie bazowała na kilku prostych, oczywistych, duchowych i gnostycznych zasadach, które odzwierciedlają istotę energii:

1) Nie będzie istniała bankowość cząstkowa i to dlatego nie będziemy używać banków światowych tylko KEI.

2) Emisja nowych Astrali. Na przykład, kiedy będzie startował jakiś duży projekt dotyczący nowych technologii to powstanie plan finansowy, który będzie uwzględniał wszystkie inwestycje takie jak zakup towarów, ludzka siła robocza, itp. Stąd niezwłocznie zostanie stworzona przez KEI wystarczająca liczba pieniędzy do realizacji tego projektu. To nie będzie pożyczka gdyż w nowym systemie walutowym astral nie będzie pożyczek tylko będą same pieniądze w obiegu, które będą dokładnym odzwierciedleniem ilości pracy twórczej wykonanej przez ludzkość.

3) To samo tyczy się każdego osobistego przychodu. Każdy kto zaakceptuje astral automatycznie dostanie przychód w astralach, który będzie prosto obliczony jako średnia przychodu dla przyzwoitego życia w nowym oświeconym społeczeństwie.

4) W ten sposób nowa waluta Astral zapobiegnie pojawieniu się inflacji, która jest obecnie źródłem całego zła w finansach. Zawsze będzie istniała idealna korelacja jeden do jednego (dynamiczna równowaga) pomiędzy stworzonymi pieniędzmi oraz ich obiegiem z jednej strony a potrzebami ludzi i majątkiem prawdziwej ekonomii z drugiej strony.

5) Waluta Astral automatycznie uniemożliwi istnienie prywatnej własności oraz akumulowanie dóbr materialnych. Na przykład, kiedy dwójka młodych ludzi będzie chciała nabyć dom aby mieć dzieci, które będą najwyższym dobrem w społeczeństwie, wtedy zostanie wygenerowana niezbędna ilość pieniędzy do nabycia domu. Później nie będzie to już konieczne ponieważ będzie istniała wystarczająca ilość domów do zamieszkania.

6) Uniwersalny przychód będzie gwarantowany dla wszystkich tych, którzy zaakceptują Astral. Nie będzie żadnych oszczędności oraz gromadzenia dóbr materialnych. Jeśli ktoś będzie oszczędzał z swojego własnego uniwersalnego przychodu, to będzie mógł przeznaczyć całą zaoszczędzoną ilość pieniędzy na rzecz usług komunalnych dla innych ludzi lub przeznaczy je na dotacje na rzecz innej pracy twórczej w kolektywie. Dlatego użyłem słowa „kooperacja” a nie bank.

Poniżej mamy kilka organizacyjnych zasad na bazie których KEI będzie powołane i w jaki sposób będzie działało:

7) My, jako nowi podniesieni mistrzowie, powołamy pierwsze centralne KEI zgodnie z naszymi duchowymi zasadami. Będzie ono stanowiło główną jednostkę dla wprowadzania nowych technologii na wszystkich nowych światach 4D oraz 5D.

8) Praktycznie każda lokalna społeczność będzie mogła powołać lokalne KEI, które będzie funkcjonowało tak długo jak będzie podążało zgodnie z naszymi zasadami i będzie miało nasze pozwolenie na funkcjonowanie. Jako, że tylko my będziemy mieli monopol na alchemiczny standard złota nikt nie będzie miał pozwolenia na emisję waluty Astral bez naszej zgody.

9) Przyszłe społeczeństwo będzie zorganizowane wokół lokalnych społeczności gdyż państwa narodowe wraz ze wszystkimi instytucjami represji będą zlikwidowane na zawsze natomiast po zniesieniu państwa narodowego, my podniesieni mistrzowie reprezentujący nową duchową hierarchię na nowych ziemiach 4D będziemy siłą wiodącą wraz z nową walutą Astral. W pierwszej kolejności oznacza to, że nie będzie podatków, urzędów skarbowych, żadnej kontroli finansowej, itp. lecz także nie będzie żadnej armii oraz innych kryminalnych aktywności takich jak kupno i sprzedaż nielegalnych narkotyków, które obecnie są sponsorowane przez państwo w imieniu rządzącej kliki cabala. Jest to bardzo ważny aspekt społeczny nowej waluty, która stanowi znacznie więcej niż tylko reset zbankrutowanego systemu finansowego. Przetransformuje całe ludzkie społeczeństwo.

Wspólnoty będą zorganizowane według zasady 12, 12 x 12 tworzy najmniejszą jednostkę 144 członków, gdzie 12 jest idealną liczbą dla dużej 3-pokoleniowej rodziny, która ponownie zacznie żyć razem tak ja było to w przypadku rodzin na początku XX wieku, np. przed tym jak klika Oriona zniszczyła tradycyjną rodzinę z ich oszukańczą emancypacją kobiet. Ważne jest, że dzieci będą pod opieką oraz będą nauczane przez dziadków gdyż młodzi ludzie nie będą tak doświadczeni w życiu. Rodzice natomiast będą opiekowali się swoimi wnukami kiedy będą bardziej dojrzali. Obecne społeczeństwo oparte na systemie wyzysku ekonomicznym Oriona podzieliło rodzinę i dlatego podstawowa jednostka rodziny zostanie ponownie ustalona.

To jest olbrzymi temat dotyczący tego w jaki sposób nowe społeczeństwo zostanie zorganizowane w praktyczny sposób i w tej kwestii jest wiele do zrobienia z nową walutą Astral. 12 x 12 x12 = 1728 członków co tworzy większą społeczność, coś w rodzaju wioski obecnie. Taka społeczność może ubiegać się i uzyskać prawo do założenia lokalnego KEI do swoich potrzeb. Będzie współpracowała na zasadzie kooperacji a wszystkie decyzje dotyczące nowych inwestycji oraz emisji nowych ilości Astrali będą podejmowane demokratycznie zgodnie z najlepszymi intencjami dla korzyści konkretnej społeczności oraz z uwzględnieniem sąsiednich społeczności, które także będą bazowały na duchowych zasadach.

10) Wszystkie jednostki (jak lokalne KEI) będą zobligowane do absolutnej przejrzystości w Internecie lub podobnej nowej sieci tak aby każdy mógł sprawdzić rzetelność i wiarygodność emisji i organizacji inwestycji. Zanim te jednostki zostaną powołane będą musiały uzyskać specjalny astralny certyfikat nadany przez nas jako wytyczne od podniesionych mistrzów i będą zobligowane aby działać zgodnie z duchowymi zasadami absolutnej przejrzystości.

11) Jeśli KEI naruszy nowe duchowe zasady certyfikat zostanie przez nas niezwłocznie odebrany. Na samym początku musimy liczyć się z nieuczciwą ludzką naturą i z tym, że na pewno znajdzie się kilka czarnych owiec. W rzeczywistości będziemy wiedzieć z góry czy jest jakiś potencjał dla nieuczciwości kiedy KEI będzie zakładane. Niemniej jednak i tak zostanie nadany certyfikat gdyż ciągle ta planeta jest planetą wolnej woli. W związku z tym, że będziemy mieli natychmiastowy dostęp do wiedzy o tym co dzieje się na całej planecie, będziemy mogli szybko interweniować w przypadku oszustwa a lokalny KEI będzie zamknięty. Zaangażowani ludzie będą mogli skorzystać ze sąsiedniego KEI a po pozbyciu się winowajców będą mogli ponownie wystąpić o certyfikat.

12) Najważniejszą rzeczą jest nauczenie ludzi, że oszustwo nie popłaca a najwięcej można osiągnąć poprzez uczciwość.

13) Wszystkie decyzje związane z wycofaniem certyfikatu dla KEI będą niezwłocznie publikowane w sieci internetowej dla wszystkich ludzi w postaci wykazu, który będzie zawierał dokładny opis oraz rodzaj oszustwa. Wszystko będzie bazowało na pełnej przejrzystości oraz natychmiastowym działaniu.

14) Nikt kto popełnił oszustwo nie będzie ukarany lecz zostanie wykluczony na pewien czas ze systemu Astral do momentu jak on/ona nauczy się postępować uczciwie. Jestem przekonany, że to będzie bardzo proste dla nas. Taki rodzaj czystej sprawiedliwości będzie zrozumiany i honorowany przez wszystkich gdyż nie będzie ranił nikogo lecz będzie unaoczniał w sposób bardzo efektywny każdą niesprawiedliwość i kłamstwo. Jest to natychmiastowa karma w działaniu.

15) Ważne jest, że takie KEI-esy będą zakładane jednocześnie na całym świecie gdyż jest to najprostszy i najbardziej efektywny sposób do wyeliminowania państwa narodowego jako źródło wszelkiego zła – od finansowych i politycznych oszustw do wojen i ludobójstwa. Z tego powodu faktyczne konsekwencje nowej waluty Astral będą znaczenie większe i wielorakie niż tylko zwykła reforma systemu finansowego i ekonomicznego. Będzie to kamień milowy dla nowego oświeconego społeczeństwa. Stąd waga tego teoretycznego rozważania aby za jednym zamachem mogło być wszystko wprowadzone kiedy osiągnięty zostanie punt krytyczny. Może to wydarzyć się w marcu, a jeśli nie to niedługo później gdyż droga do tych wydarzeń została przygotowana już w lutym.

W tej chwili tworzymy rzeczywistość, której doświadczymy po tym jak stary matrix umrze a wtedy my zstąpimy w widzialny sposób na tą najwyższą planetę matkę. Nowa rzeczywistość będzie dostępna najpierw tylko dla bardziej rozwiniętych dusz lecz będzie także połączona przez chwilę ze starą opadającą rzeczywistością co będzie służyło jako most dla tych, którzy stoją okrakiem nad ogrodzeniem aby mogli do nas dołączyć. Tak widzę to na chwilę obecną. To energetyczne współistnienie będzie istniało tylko prze krótki okres czasu i będzie to najbardziej krytyczna faza w całym procesie transformacji gdzie będą potrzebne błyskawiczne i dobre decyzje aby ograniczyć negatywne aspekty związane z upadkiem starego matrixa.

Z tego powodu musimy mieć krystalicznie czyste wyobrażenie w jaki sposób nowy system walutowy powinien ogólnie funkcjonować aby powołać go na globalną skalę po tym jak przyjdzie finałowe przesunięcie ID. Jeśli my tego nie zrobimy to nie ma nikogo innego kto by to zrobił. Musimy zacząć myśleć globalnie co oznacza, że musimy w to włączyć całą ludzkość i nie możemy nikogo zostawić na deszczu. Ostatecznie zależy od ludzi czy zdecydują się „tańczyć w deszczu” czy użyją naszego parasola. Lecz nie w stary sposób kiedy banki oferowały parasol w słoneczny dzień a zabierały go kiedy deszcz zaczynał padać. My zrobimy to lepiej.

Jak już wcześniej wspominałem, nasz KEI będzie głównym centrum kooperatywności i będzie odpowiedzialny za wprowadzanie wszystkich nowych technologii na skalę globalną. Siła oraz akceptacja nowej waluty Astral będzie leżała w ogólnym uznaniu ludzi, tego że jest to odpowiedni monetarny system płatności i transakcji dla okresu przejściowego do czasu aż wszelkie pieniądze zostaną wyeliminowane, i to jest to, co pośród wielu innych rzeczy stanowić będzie potężny mechanizm do promocji nowych zaawansowanych technologii, które spowodują natychmiastowy rozwój ludzi na całym świecie.

Poza tym, fakt iż każda społeczność będzie posiadała boskie prawo do emisji astrali, jeśli będą dokładnie spełniać duchowe zasady zalecane przez nas a realizowane przez KEI, oraz sama natura tej waluty będzie zakorzeniona w wyższej rzeczywistości HR, to przekona to ludzi, że jest to jedyny system monetarny, który po prostu jest i to nie tylko dla korzyści całej ludzkości tak długo jak przebywać będzie ona w światach 4D lecz także reprezentować będzie sam proces podniesienia w bardzo konkretny sposób.

Lata temu przeczytałem w sławnej książce dotyczącej ekonomii napisanej przez laureata nagrody Nobla (nie to żeby mi na tym bardzo zależało) jakie jest kluczowe pytanie ekonomii: „Czym jest pieniądz? Dlaczego istnieją pieniądze?” – Odpowiedź brzmiała: „Pieniądze istnieją tylko dlatego, że są akceptowane przez ludzi.” Jak widzimy, nawet stara teoria ekonomii zakłada, że nie potrzebujemy żadnego konkretnego pieniądza aby zorganizować nasze społeczne i ekonomiczne życie. Tak długo jak konkretna cyfrowa forma płatności i transakcji jest uniwersalnie akceptowana jako system pomiaru ludzkiej kreatywnej aktywności to będzie ona zaspokajała potrzeby ludzkości oraz będzie funkcjonowała w doskonały sposób jako lustrzane odbicie energii = Wszystkiemu-Co-Jest. Posiadając wiedzę o tej funkcji, nowa waluta Astral będzie uniwersalnie akceptowana przez całą ludzkość gdyż będzie gwarantem prawdziwej demokracji oraz największą przeszkodą dla ponownego zniewolenia ludzkości, a co rządząca klika cabal będzie próbowała wdrożyć za pomocą podrobionego resetu ich upadającego Ponzi systemu, przed tym jak zostaną całkowicie odsunięci od władzy w tym roku poprzez nasze pojawianie się jako wniebowstąpieni mistrzowie.

Nowa waluta Astral będzie posiadała duchową moc ponieważ jej korzenie są w niebie oraz jest częścią procesu podniesienia ludzkości, stąd jej nazwa, i dlatego będzie narzędziem dla wprowadzenia nowych technologii, które przetransformują ludzkość do trans galaktycznego gatunku.

Złoto nie posiada takich właściwości. Aczkolwiek użyliśmy złota jako przechwycenie materialnego świata do czasu aż zdystansujemy się od starej waluty, która wykruszy się wkrótce. Stąd pilność naszego projektu.

Ci którzy posiadają fizyczne złoto jeśli będą sobie tego życzyli będą mogli je wymienić na Astrale co z pewnością nastąpi gdyż nie wymienią go na dolary w sytuacji kiedy te stracą swoją wartość w nadchodzącej hiperinflacji gdzie jedna uncja złota będzie wata przynajmniej 20,000 dolarów lub więcej lecz co ci ludzie wtedy zrobią z tym bezwartościowym papierem toaletowym? Sytuacja będzie podobna jak podczas inflacji w Niemczech w latach 20-tych  oraz w Jugosławii w latach 80-tych czego osobiście doświadczyłem. Nikt nie używał papierowego pieniądza w tym kraju w chwili kiedy hiperinflacja uderzyła. Taka waluta po prostu zniknie z obiegu a nowy astral szybko ją zastąpi.

W krótkim przedziale czasowym wszystkie transakcje, np. w sklepach itp. będą odbywały się w Astralach oraz innych lokalnych walutach do czasu ich wycofania przez używanie urządzeń elektronicznych. W Europie, dwa lata przed tym jak euro zostało wprowadzone, płaciliśmy nasze rachunki w dwóch walutach, w euro i w niemieckich marach. Podczas gdy nasza waluta będzie połączona zarówno do fizycznego złota jaki i do czystego alchemicznego złota i nie będzie obiektem dewaluacji, dolar oraz wszystkie pozostałe waluty narodowe będą wielce zdewaluowane w stosunku do złota i Astrala. Zostanie to uwzględnione w cenach towarów oraz wszystkich innych rachunkach. Zapewne będą ludzie, którzy będą ciągle będą używali starej waluty zanim zdecydują przyjść do nas i zaakceptują astrale w okresie przejściowym.

Tak z grubsza wyglądają elementy zasadnicze naszego projektu dotyczącego nowej waluty, który będzie najpotężniejszym narzędziem PAT w rękach wniebowstąpionych mistrzów do transformacji tego społeczeństwa. To tłumaczy pilność tego projektu, który został przygotowany na chwilę kiedy przyjdzie krach finansowy oraz przesunięcie ID. To będzie czas naszego podniesienia oraz niezwłocznej implementacji nowej waluty Astral. Aby mogło to się wydarzyć musieliśmy rozwinąć tą koncepcję teraz. Najpierw przychodzi myśl a dopiero później jej materializacja jako zewnętrzna rzeczywistość.

This entry was posted in Economic Collapse. Bookmark the permalink.

Comments are closed.