Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego dla Wznoszącej się Ludzkości

Georgi Aleksandrow Stankow, 18 Sierpnia 2022 r.

www.stankovuniversallaw.com

Boska Konstytucja Prawa Uniwersalnego

Niniejsza konstytucja uznaje i przestrzega aksjomatycznych, naukowych i duchowych zasad nowej Nauki i Gnozy Prawa Uniwersalnego (PU) oraz jego nieskończonych zastosowań w ludzkim życiu, opracowanych przez Georgiego Aleksandrowa Stankowa i przedstawionych na tej stronie internetowej.

Ponieważ PU jest wiedzą Źródła ( Boga) wyrażoną w ludzkim języku, nazywa się ją: Boską Konstytucją (BK) Prawa Uniwersalnego.

– BK uznaje wszystkich ludzi za nieśmiertelne, nieograniczone, niezależne, wolne i suwerenne istoty twórcze, które istnieją w nieskończonych wymiarach i rzeczywistościach, a nie tylko na Ziemi, która jest specyficznym eksperymentem inkarnacyjnym ich ludzkich dusz. Ludzie zawsze tworzą z punktu wyjścia swojej duszy, świadomie lub nieświadomie dla ludzkiego umysłu wcielonej osobowości.

– Dlatego wszystkie ludzkie instytucje, władze i formy życia społecznego, które zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa lub nawet monopolu na interpretację kreacyjnego dialogu i wymiany idei między wcieloną jednostką a jej duszą, zostaną natychmiast i na zawsze zniesione wraz z przyjęciem BK, ponieważ naruszają zasady Uniwersalnej Kreacji przedstawione w Nauce i Gnozie PU.

Obejmuje to natychmiastową likwidację państwa narodowego ze wszystkimi jego prawnymi, rządowymi, administracyjnymi, finansowymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi, edukacyjnymi i innymi kolektywnymi formami zarządzania.

– Z tego samego powodu zostaną również zniesione wszystkie religie instytucjonalne.

– Obecna fałszywa nauka i wszystkie filozoficzne, i duchowe nauki, które nie zdołały zrozumieć i uznać PU, ostatecznie przestaną istnieć w szybkim postępie ewolucji społecznej ludzkości wraz z przyjęciem BK.

– Nowy holistyczny światopogląd nowej Nauki i Gnozy PU będzie jedynym poznawczym wyznacznikiem, jak rozumieć i interpretować Naturę Wszystkiego-Co-Jest i kim naprawdę jesteśmy. Pochodząca ze Źródła, jest otwartym systemem nieskończonej wiedzy i będzie ewoluować i rozszerzać się wraz z rozwojem świadomości ludzkości podczas jej procesu wznoszenia się poprzez wymiary.

– Będzie to również naukowa teoretyczna podstawa do wprowadzenia nieskończonych nowych technologii wyższego wymiaru, które przyniosą nieograniczoną wolność i dobrobyt wszystkim ludziom.

– Wdrożenie BK przez ludność danego kraju lub regionu geograficznego jest niezbędnym warunkiem, aby ludność miała pełny dostęp do nowych miast światła i mogła stamtąd wznieść się do wyższych wymiarów.

– Tylko kraje i populacje, które zagłosowały w referendum za wprowadzeniem BK, będą miały swobodny dostęp do już istniejących nowych technologii wyższych wymiarów, ponieważ przyjęcie BK zapobiega wszelkim nadużyciom takich technologii do ciemnych celów, jak to miało miejsce w przeszłej historii ludzkości (np. na Atlantydzie, a także w historii tej ludzkości).

– W szczególności, kraje, które zniosą swoje obecne konstytucje i zagłosują za nową BK, uzyskają natychmiastowy wolny dostęp do następujących podstawowych technologii, które obdarzą je nieznaną dotąd wolnością i dobrobytem:

1) Kwantowe Inteligentne Pojazdy Antygrawitacyjne do łatwego transportu indywidualnego lub grupowego w dowolne miejsce na Ziemi. Pojazdy te oparte będą na Wolnej Energii Fotonowej zgodnie z nową Nauką PU. Dzięki tym pojazdom wszelkie granice i ograniczenia prawne obecnych państw narodowych (np. paszporty) zostaną zniesione na zawsze. Ludzie będą wolni aby latać jak ptaki.

2) Chroniona przez duszę Karta Astralna dla każdego, która zapewni nieograniczone zasoby każdemu człowiekowi zgodnie z jego duchowymi potrzebami określonymi przez jego duszę. Ta nowa technologia zniesie za jednym zamachem wszystkie obecne mechanizmy kontroli, wszystkie oszustwa, korupcję, ucisk, niesprawiedliwość, nierówność i manipulacje oparte na obecnym Oriońskim Systemie Monetarnym.

3) Liczne inne zaawansowane technologie, które będą oparte na wolnej energii fotonowej, antygrawitacji i innych nowych, wyższych wymiarowo formach wymiany energii, zapewnią nieskończoną obfitość i wolność dla wszystkich ludzi na zawsze (Złoty Wiek Ludzkości).

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.