Uobičajena zabluda lažne ljudske znanosti

Dr. Georgi Alexandrov Stankov, 10. lipnja 2020

www.stankovuniversallaw.com

Why There Are No Viruses, Georgi Alexandrov Stankov, 10 June 2020.

preveo na hrvatski Eduard Belinić

Priznajmo – cijela ljudska znanost je lažna, od vrha do dna. I što je najgore, redovito  se zloupotrijebljava u porobljavanju ljudskog roda, od strane bivših sila koje su bile (vladari iz sijene) iz Orionskog / Reptilijskog carstva i njihovih ljudskih slijedbenika-sluga, mračne kabale koja vuče konce nad političarima i znanstvenicima iza vela ( ovdje ).

To  se sad, od nas otkiva u podebljanom načinu u  otvorenom pismu nadbiskupa Viganòa Trumpu koji je pod masovnim napadima mračnih iz duboke crkve i države ; oni su mu sigurno ugrozili život i život njegove obitelji, kako je otkrio Melanijev jadni izraz lica kad su prošli tjedan posjetili Nacionalno svetište svetog Ivana Pavla II .

„ Već provedene istrage otkriće pravu odgovornost onih koji su upravljali  krizom Covid-om 19 ne samo na području zdravstvene zaštite, već i u politici, gospodarstvu i medijima. Vjerojatno ćemo otkriti da u ovoj kolosalnoj operaciji društvenog inženjeringa postoje ljudi koji su odlučili sudbinu čovječanstva, prikrivajući sebi pravo da djeluju protiv volje građana i njihovih predstavnika u vladama naroda. “

Lažna znanost uvijek se koristila na ovom toksičnom planetu kao(dobar-dan)  u porobljavanju čovječanstva i iznenađen sam koliko su mali mislio-ci i znanstvenici tijekom svih stoljeća da priznaju ovaj ključni faktor u ljudskoj povijesti. Sada po prvi put imamo globalno zatvaranje čovječanstva zbog “scamdemije” koronavirusa, a znanstvenici se počinju polako buditi samo da bi otkrili koliko su slabi na društvenoj razini i koliko su nedovoljne njihove znanstvene argumentacije da bi srušili dole ovu citadelu laži – moderne znanosti, od koje su do sada nekritički profitirali. Ovo je trenutna velika dilema u krajnjem vremenu koja se sastoji od beskonačnih osobnih sukoba, unutarnjih bitaka i drama kako započinjemo.

Zašto? Jer gotovo svi znanstvenici, čak i oni koji su najkritičniji, su agnostici i ne smatraju našu ljudsku dušu tvorcem čitave stvarnosti u kojoj živimo. Umjesto toga, oni se gube u tehničkim detaljima koji su toliko kontroverzni i nebitni da je čitava rasprava o njima samo produbljuje ljudske strahove od koronavirusa što uzrokuje još veću zbunjenost.Oni su igračka u rukama tamne-kabale koja je i dalje zauzeta porobljavanjem čovječanstva dok lovi budale u blatnim vodama.

Molimo imajte na umu da su se sve ideologije i društvene doktrine sa kojima se  čovječanstvo razvijalo tijekom svoje pretežno zapadne povijesti pretvarale da imaju svoj temelj u nepobitnim znanstvenim istinama nakon što je religija, u ovom slučaju kršćanstvo, moralo odstupiti od znanosti odbijanjem ptolemejskog geocentričnog sustava .

Ovaj odmak od transcendentalnog religioznog pogleda na svijet od srednjovjekovnih ljudi tijekom renesanse i prosvijetiteljstva doveo je do pojave empirizma i materijalizma kao sredstava objašnjavanja kako svijet funkcionira.Empirizam je podučavao da sva saznanja, posebno sva znanstvena saznanja, potječu od slučajnih osobnih istraživanja i doživljaja prirode s proširenjem sirovih materijalističkih alata. Materijalizam je podučavao da je sav ljudski društveni napredak rezultat materijalnih vrijednosti.Ove dvije doktrine otkrile su brojne druge društvene doktrine kojima je cilj porobljavanje čovječanstva, kao što će otkriti kratki pregled povijesti.

Britanski empirizam doveo je do mnoštva vrlo mračnih koncepata u znanosti koji su otrovali ovaj sustav ljudskog znanja više nego išta drugo na svijetu. Uostalom, ova zemlja ima tamnu kabalu  što je vladala je svijetom već dugo vremena kao Britansko carstvo. Darvinizam kao socijalni darvinizam bio je ključna mračna ideja koja je urodila mnogim novim zloslutnim društvenim konceptima, a svi su ispravljali “kak ti” ne jednakost, iskorištavanje i genocid ljudi u ime lažnih prirodnih zakona, što čak ni krivotvorena Wikipedija ne može sakriti:

„ Socijalni darvinizam jedna je od nekoliko teorija društva iz 1870-ih  nastalo u Velikoj Britaniji –  tako je stvorena Velika Britanija , Sjeverna Amerika –  Sjeverna Amerika i Zapadna Europa – zapadna Europa , koja tvrdi biološke koncepte prirodne selekcije – Prirodna selekcija preživljavanje najjačih – preživljavanje najjačih koji odgovara sociologiji i politici. [1] [2]    

 Socijalni darvinisti tvrde da bi jake trebali vidjeti kako se  njihovo bogatstvo i  moć,povečava dok kod slabijih treba opadati bogatstvo i moć … Mnogi takvi pogledi naglašavaju konkurenciju među pojedincima u laissez-faire  kapitalizmu , dok su drugi korišteni kao podrška  autoritarizam ,  eugenika ,  rasizam ,  imperijalizam , fašizam ,  nacizam i borba između nacionalnih ili rasnih skupina. “

Iz tih učenja slijedili su kapitalizam, liberalizam, neoliberalizam, globalizam, a sada i ” virusizam ” … potonji je kao lažna zlobna društvena ideja zamotana u biološki plan o tome kako kontrolirati društvo i zatvoriti sve ljude podstičući njihove strahove za opstanak i pogrešnu osnovnu agnostičku predodžbu da imaju samo jedan dragocjeni život koji bi mogli izgubiti u zaraznoj pandemiji uzrokovanoj nevidljivim zlim i smrtonosnim insekata.

Dijalektički materijalizam pojavio se i kao poučavanje u tamnoj Britaniji, upravo od strane Marxa i Engelsa u Britanskoj knjižnici, prije nego što je mogao steći široku popularnost i na kraju ugroziti polovicu svijeta u surovoj komunističkoj diktaturi koju sam osobno doživio. Bio je to najuspješniji prethodnik NWO-a(novog svijetskog poretka) koji tamna-kabala još uvijek uzalud pokušava instalirati na ovom uzlaznom planetu trenutnim zatajenjem kako bi se spriječio ljudski uspon i njegov razvoj do transgalaktičke civilizacije koja uživa slobodu, obilje i blaženstvo.

Sva su ta učenja započela kao lažne znanstvene ideje iz biologije, a potom su proširena na društveni život kao političke doktrine. Svi su tvrdili da je to neopozivo znanstveno utemeljenje, npr. Kao znanstveni komunizam koji je bio obavezan predmet podučavan u svim školama i sveučilištima u istočnoj Europi za vrijeme moje mladosti, dok sam živio pod ovom brutalnom diktaturom, čak i krivotvorena Wikipedia mora priznati:

„ Znanstveni komunizam bio je jedan od tri glavna elementa  marksizma – lenjinizma  kako se u Sovjetskom Savezu podučavalo   na svim  visokim učilištima i tragalo za njim u odgovarajućim istraživačkim institucijama i odjelima. 

Nadam se da će moji čitatelji početi vidjeti crvenu nit iza svih društvenih učenja koja su određivala društveni život na ovoj planeti, koja je oduvijek bila „zatvorska planeta“. Svi su nastali kao lažne ideje u lažnoj znanosti, a zatim su prošireni na društvo kako bi ih iskoristili kao teorijsko oprvdanje za suzbijanje ljudskog roda i na kraju spriječile njegov uspon u sadašnjim završnim vremenima. Ovo je ključ za razumijevanje svega što se trenutno događa čoviječanstvu.

U tom pogledu, nema razlike između fašizma, nacizma, komunizma i trenutnog lažnog virusnog corona virusa čiji je jedini cilj porobljavanje čovječanstva kao što to svi danas doživljavamo tijekom još uvijek istrajnog zatvaranja. Međutim, kako je uzašašće izvršen posao, doživjet ćemo ga samo u kratkom vremenskom razdoblju, tako da  svi ljudi budu  svjesni ove uzročno-posljedične veze između lažne znanosti i porobljavanja prije nego što mogu početi cijeniti svoju slobodu u uzdignutom društvu vođenom novom teorijom znanosti Univerzalni zakon (UL).

Sva ta bujica lažnih ideja nastala je u biti u 19. i 20. stoljeću kada se čovječanstvo počelo pripremati za svoj uspon. Istodobno, promatramo eksploziju novih ezoterijskih i duhovnih učenja koje je započela osnivanjem Teozofskog društva sa Blavatskim koji nas je prošle godine posjetila u Dijano Marini u duhu i bila velika podrška novim tamošnjim iscjeliteljskim i istraživačkim centrima .

To je društvo osnovano 1875. godine kao svjetsko tijelo s ciljem da se unaprijede ideje teozofije  u nastavku prethodnih teozofa, posebno grčkih i  aleksandrijskih neoplatonskih,  filozofa koji potječu iz 3. stoljeća nove ere.

Dakle, nova Gnoza UL-a logičan je znanstveni nastavak moderne teozofije kako je izloženo u nekoliko knjiga, npr .:

Nova gnoza: evolucijski skok čovječanstva

Neoplatonizam i kršćanstvo – e-knjiga

Gnostička tradicija zapadne filozofije -Ebook

Teozofija je također obuhvatila šire religiozne filozofije poput Vedānta ,  budizam Mahāyāna ,  kabale i sufizam,koji se također mogu u potpunosti uklopiti u novu Gnozu i znanost UL.

Iz ovog sažetog povijesnog istraživanja možemo jasno razabrati da su sve lažne ideje koje je čovječanstvo razvijalo i provodilo tijekom svoje društvene evolucije najprije uspostavljene u lažnoj znanosti, uglavnom u biologiji. Tako su uzurpirali nit nepobitnih znanstvenih istina i bili su brutalno primijenjeni u društvenom životu sa konačnim ciljem postizanja pune predaje čovječanstva.

Stoga su  se viša carstva morala pobrinuti za uvođenje suprotnih ideja istinskog transcendentalnog duhovnog znanja kako bi se suprotstavile tamnim zlim silama ljudskog ugnjetavanja i čovječanstvu utrle put pune slobode putem uzašašća . Iz istog smo razloga i prošle godine postavili fontanu slobode , nakon što smo malo prije toga stvorili kotač svjetla i života , kao energetski preduvjet konačnog oslobađanja čovječanstva. Bila je to prekretnica u povijesti čovječanstva na kojoj se uzdiže, što ju je osobno pozdravio uzastopni majstor St. Germain, s kojim usko surađujemo u svim našim projektima svjetla, poput astralne valute . On je “Bog slobode” kako nam je nedavno rekao i kao što je poznato, zaštitnik trenutnog doba Vodenjaka:

Na našoj web stranici crowdfundinga o centrima za liječenje i proučavanje u Italiji jasno smo rekli da ne postoji razdvajanje prirodnih i društvenih znanosti, kao što ne postoji razdvajanje između organske i anorganske, nežive materije. To su umjetna odvajanja lažne znanosti, N-skupovi koje bi zauvijek trebalo isključiti iz ljudskog razmišljanja . Ovo je postignuće nove Aksiomatike UL-Unirerzalni zakon. Kako smo tvorci čitave naše 3D stvarnosti kao holografskog modela na nivou duše, dok smo u fizičkim posudama, to jest, dok smo  bića koja se bave organskim ugljikom, sve prirodne znanosti su biofizika. 

Stoga  svi pokušaji mračne kable za porobljavanje čovječanstva također moraju predstaviti kao bioznanost, odnosno medicinska učenja. Falsificiranje znanosti postignuto trenutnom epidemijom virusa prevare dosad je nepoznati vrhunac ludila i postalo je toliko jezivo da je otvorilo put za konačno uklanjanje kabale, gdje čak  i nadbiskupa Viganòa , koji zasigurno nema pojma o pravoj znanosti, intuitivno i ispravno shvatio:

” I čini se da su djeca tame …  odlučila pokazati svoje karte, tako reći, otkrivajući svoje planove. Čini se da su toliko sigurni da već imaju sve pod kontrolom da su odbacili  obrezivanje, koje je do sada barem djelomično prikrivalo svoje istinske namjere. 

U stvari, upravo je suprotno: tamna kabala gubi snagu i toliko su očajni jer nijedan grozan ili zločinački čin koji  planiraju i provode ne djeluju tako da su odustali od svog tajnog načina manipuliranjem čovječanstvom i pokazali svoje ružno lice tako neobrijano da ga svi vide kako bi se ljudi s odvratnošću okrenuli od tih pseudo-„elita“. To je dijalektička logika trenutnog krajnjeg vremena koje ovaj agnostički svečenik ne može razumjeti, ali tim više što smo mi, PAT, prosvijetljeni vršci čovječanstva i njegovi budući duhovni vođe.

Prije nego što završim s ovom diskusijom, dopustite mi da još jedanput objasnim u popularno znanstvenim terminima zašto je trenutna scamdemija posvemašna ludost koja se održava na plodnom tlu lažne bioznanosti, ne ulazeći previše duboko u znanstvene detalje koji bi neminovno uključivali cjelokupnu Opću teoriju biološke regulacije. ,

Kao prvo,

nema virusa kao izrazitih neprijateljskih organizama koji napadaju ljude i ubijaju ih .

Čitav život postoji u potpunom skladu i sinergizmu u polju jedinstva Svega-što-jest prema zakonu konstruktivne interferencije koji je primjena Univerzalnog zakona(UL). Kao što sam nedavno napisao u više navrata, dobro je poznato da svi virusi postoje u eukariotskim stanicama – oni su u osnovi sastavni dio stanice. Čak i prema trenutnoj lažnoj definiciji života u biologiji , znanstvenici ne definiraju viruse kao živi organizam, kao bakterije: „ Oni mogu rasti, razmnožavati se, održavati unutarnju  homeostazu , reagirati na podražaje i provoditi različite metaboličke procese. Pored toga, populacija živih organizama razvija se s vremenom. 

Ništa se od toga ne odnosi se na viruse, jer čak i lažni bioznanstvenici moraju priznati :

„ Oni (virusi) ne mogu stvarati  ATP (što je neophodno za neovisni metabolizam stanica) . Virusi također ne posjeduju potrebne strojeve za prijevod .. . Ne posjeduju ribosome i ne mogu samostalno formirati proteine iz molekula  messenger RNA . Zbog ovih ograničenja virusi se  mogu replicirati samo unutar žive stanice domaćina . Stoga su virusi  obvezni “unutarćelijski paraziti”. Prema strogoj definiciji života, oni su neživi . 

Ovdje imamo klasični primjer kako je ljudski jezik opsjednut znanstvenom terminologijom. Ako se virusi mogu samo razmnožavati i živjeti u stanicama, zašto ih ne bi smatrali dijelom eukariotskih stanica, a ne kao strane neprijateljske agense koji ubijaju te iste stanice koji pružaju sva biokemijska sredstva za njihovu replikaciju?Molimo imajte na umu da je ova osnovna ideja osnova za trenutno zaključavanje.

Iznio sam brojne primjere u novoj Panteoriji  Univerzalni zakon(UL) kako je ljudski jezik zloupotrijebljen u znanosti za proizvodnju lažnih ideja s teškim posljedicama za ljudski život i napredak.

Na primjer, u fizici su sve verbalne interpretacije matematičkih jednadžbi kao prirodnih zakona i drugih formula potpuno  pogrešne.

Ispravna apstraktna matematička definicija fizičke mase m kao odnosa energija dvaju sustava, pri čemu je jedan sustav proizvoljno definiran kao referentni sustav, npr. 1 kg, bio je u potpunosti zamagljen u fizici od svog nastanka kao klasična mehanika, kao što imam dokazao izvan svake sumnje .

Pročitajte ovdje : masa i um: zašto masa ne postoji – to je energetski odnos i broj bez dimenzija (2. dio)

Kao rezultat toga, fizičari su uveli mnoštvo nejasnih kategorija za fizičku masu, poput inercijalne i gravitacijske mase ,  čak izvode zastarjele eksperimente, poput poznatog Eotvosovog eksperimenta , kako bi dokazali ovu semantičku ekvivalentnost koja je proizašla iz terminološke (epistemološke ) zbrke u mislima znanstvenika.

Razmotrite na trenutak slijedeću šokantnu činjenicu koja još uvijek nije poznata čovječanstvu i kad će se vrlo brzo otkriti to će ih  gurnuti u spiralu nevjere i sramote: Bili su milijarde ljudi koji su  ove discipline studirali, fiziku u školama i na sveučilištima što ga je osnovao   Galileo Galilei prije otprilike četiri stoljeća i neizbježno započinje fizičkom masom i gravitacijom u klasičnoj mehanici.

Pročitajte ovdje : Galileijev poznati eksperiment gravitacije ocjenjuje Univerzalni zakon s pitagorejskim teoremom

Pa ipak, tijekom svih ovih stoljeća nijedna inteligentna osoba (izričito isključujem ovdje sve fizičare čiji su umovi bili anestezirani lažnim dogmama njihove lažne znanosti do te mjere da su odustali od logičkog razmišljanja) primijetili kako lažno stvarna definicija fizičke mase se, naime, smatra intrinzičnim svojstvom materije. To je spriječilo objašnjenje mehanizma gravitacije do današnjih dana, objedinjavanje gravitacije s ostale tri temeljne sile u standardnom modelu i, što je najvažnije za čovječanstvo, uvođenje jednostavnih antigravitacijskih vozila koja bi riješila transportni problem čovječanstvo odavno i spriječili sve ratove zbog fosilnih resursa.

Pročitajte ovdje: Mehanizam gravitacije – prvi put objašnjeno

Ta lažna definicija fizičke mase bila je početna pogreška u fizici koja se ponavljala više puta i dovela do uvođenja niza daljnjih velikih promašaja i namjernih falsifikata koji su spriječili ujedinjenje fizike i tako izložili ovu disciplinu kao potpuno lažnu znanost. Najistaknutije greške su:

1.   Fotoni nemaju masu – masa, materija i fotoni – kako izračunati masu materije iz mase fotonskog prostora-vremena  (3. dio)

2) Neutrini nemaju masu – Kako izračunati masu neutrina?

3) U Svemiru postoji tamna tvar koja navodno sadrži ca. 90% sve teoretski izračunate mase koja se ne može računati (mjereno eksperimentima). Sama ova lažna izjava čini modernu kozmologiju lažnom znanošću:

III: Zašto je moderna kozmologija lažna znanost

4. Besplatna energija fotona ne postoji i ne može  se staviti na raspolaganje ljudima – Besplatna fotonska energija – svi videozapisi, proširena skripta

Gotovo ne postoji niti jedna glavna fizička definicija koja nije lažna zbog semantičke i mentalne zbrke znanstvenika i pridonijela je zbunjivanju ove naoko najpreciznije discipline, npr .:

Najveća greška znanosti. Naplata je sinonim za područje

Što je temperatura? – (to je apsolutno vrijeme f )

Zašto  vas onda ne iznenađuje da su znanstvenici nastavili s tom groznom tradicijom u medicini i bioznanostima koje su najskuplji zbunjujući kategorički sustavi ljudskog znanja o kojima gotovo svaka tvrdnja koju nađete  u udžbenicima su puka nagađanja bez ikakvih dosljednih dokaza. Prema vlastitom nahođenju možete provjeriti bilo koji udžbenik – medicina, farmakologija, biologija itd. Dok nisam razvio Opću teoriju biološke regulacije, uopće nije postojala teorija, već samo konglomeracija raštrkanih činjenica – službeno do sada.

Ovo objašnjava koliko je jednostavno bilo upotrijebiti lažne medicinske i biološke argumente za instaliranje postojećeg zaključavanja pod lažnim izgovorom i porobljavanje čovječanstva u mjeri u kojoj nisam mogao smatrati mogućom tijekom cijelog svog života, iako imam veliko iskustvo s diktaturama. Bojenje trenutnog virusizma kao utočište NWO-a budućnosti, potpuno porobljeno čovječanstvo, dokazuje bez ikakvih primjedbi na vrlo zloslutan način. Ovo otkriva najočitiju činjenicu za mene i najobičniju istinu za ostatak čovječanstva: Ljudi su neumoljive kukavice i imaju mentalitet robova. Zato im treba uspon i hrabar duhovni učitelj koji će ih izvesti iz svog samoniklog labirinta.

Napravimo vivisekciju trenutne medicinske rasprave o prevari protiv pandemije radi dovršetka, jer se sve više liječnika i stručnjaka usuđuje otvoriti usta i osuđivati zaključavanje s polu ispravnim znanstvenim tvrdnjama koje se odmah poništavaju krajnje pogrešnim znanstvenim idejama kao Rachid Buttar , koji je i dalje najbolji predstavnik medicinskog ceha, trenutno se utjelovljuje na paradigmatičan način.

Znanstvenici iskreno priznaju da ni sami ne znaju što je porijeklo virusa. Uveli su mnoštvo nejasnih hipoteza, poput progresivne hipoteze, regresivne hipoteze, virusne hipoteze, ili čak grubo priznaju da “nijedna hipoteza možda nije točna” ( ovdje ). Ovo je vrsta lažne znanosti kojom se bavimo. Zato mračni mogu tako dobro loviti budale u ovim mutnim vodama zamagljene znanosti.

Ako počnete detaljnije proučavati ciklus umnožavanja virusa u ćeliji, suočit ćete se s toliko avanturističkih izjava i opisa znanstvene fantastike  ako ih moram pravilno analizirati, moram napisati cijelu knjigu. Dopustite mi da prođem kroz ovu džunglu: Nijedna izjava koja se odnosi na replikacijski ciklus virusa nije točna ili utemeljena na stvarnom razumijevanju biološke regulacije stanica i organizama.

Zašto? Jer znanstvenici ne znaju kako se regulira DNK i regulacija stanice i pretvaraju se da imaju neko znanje temeljeno na raspršenim činjenicama. Ovo neznanje u bioznanosti dokazao sam izvan svake sumnje u svojoj glavnoj knjizi Opće teorije biološke regulacije i ovdje ću vas poštedjeti detalja.

Istovremeno, oni nemaju pojma o tome kako djeluje imunološki sustav i kako je to regulirano, kao što sam opširno pokazao u ovoj istoj knjizi i zato slobodno preporučuju sve vrste cjepiva kao čudesno ozdravljenje od virusne infekcije, kojih zapravo nema, dok u stvarnosti vrše istinski genocid nad čovječanstvo, kao što je to poznato od Bill Gatesa.

Laži i obmane vladajućih kabalskih i medicinskih stožera toliko su očite da još uvijek ne razumijem zašto narod ne diže vilice i započinje revoluciju. SAD su na pragu takve revolucije, ali narod se opet utapa u krajnjoj zbrci i ne zna protiv čega i koga se bori.

Zato nijedna revolucija ne može riješiti sve ljudske probleme koji u potpunosti proizlaze iz DUHOVNOG NEZNANJA čovječanstva. Samo viša dimenzionalna rasvjeta može spasiti ovu napuštenu ljudsku rasu.

Laž se gomila u svim kategoričkim sustavima znanstvenih saznanja do kojih se čovječanstvo dosad razvilo i uspostavilo tako neraskidivu gustinu da je nitko ne može riješiti. Uzmimo viruse još jednom. Sve što znamo o njima je da se resorbiraju i izlučuju stanice kao vezikuli koji su vrlo slični – rekao bih, identičnim – egzocitima i endocitima, kao što sam već pokazao u prethodnom članku :

Tajice vezikule (egzociti), elektronski mikroskopski atlas dr. Jastrowa

200303 korona 1

Ova ilustrativna slika iz udruživanja iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prikazuje prijenosnu elektronsku mikroskopsku sliku izolata iz prvog američkog slučaja COVID-19, ranije poznatog kao 2019-nCoV, sa sfernim virusnim česticama, obojeno plavo (fotošop), koji sadrži presjeke kroz virusni genom, koji se vide kao crne točkice.

Znanstvenici nisu u stanju otkriti niti jedan virus u eukariotskim stanicama, kako iskreno priznaju, ali samo kad napuste stanice kao egzocite ili uđu u stanice kao endociti. Naravno, ove čestice nose sve biomolekule, kao što su kratke sekvence DNA i RNA iz stanica koje bioznanstvenici zatim koriste kako bi utvrdili svoju klasifikaciju u obitelji virusa. To je jedino što bioznanstvenici mogu učiniti. U ovom su slučaju znanstvenici lažno označili normalne fiziološke stanične vezikule kao posebne vrste – “virusima” – i proglasili krajnje pogrešnu ideju da su virusi opasni biološki uzročnici koji ljude razbole i ubijaju . To nema nikakve veze s pravom biološkom regulacijom i lažna je znanost.

Odakle potječe ovaj pojam?: Iz takozvanih „ Kochovih postulata namijenjenih uspostavljanju  uzročno-posljedične veze  između  mikroba  i  bolesti “, iako znanost do danas ne može objasniti što je uzročno-posljedična veza (princip uzročnosti), kao što sam i govorio opsežno u svesku I o fizičkim i matematičkim osnovama UL.Postoje četiri Kochova postulata o patogenoj vezi između mikroba i bolesti, koji su u međuvremenu debunulirani i zbog bakterija i virusa:

  1. Mikroorganizam se mora nalaziti u izobilju u svim organizmima koji pate od bolesti, ali ne bi trebao biti u zdravim organizmima.
  2. Mikroorganizam se mora izolirati iz bolesnog organizma i uzgajati u čistoj  kulturi .
  3. Kultivirani mikroorganizam trebao bi uzrokovati bolest kad se unese u zdrav organizam.
  4. Mikroorganizam se mora ponovo izoliti iz inokuliranog, oboljelog pokusnog domaćina i identificirati ga kao identičnog izvornom specifičnom uzročniku.

To je ono što čitamo u Wikipediji :

„Koch je kasnije potpuno odustao od univerzalističkog zahtjeva prvog postulata kada je otkrio asimptomatske nositelje  kolere [4]  i, kasnije,  tifusne grozniceAsimptomatski  ili supkliničke infekcije nosača sada se zna da je zajednička karakteristika mnogih infektivnih bolesti, posebno virusnih bolesti kao što su  polio ,  herpes simplex ,  HIV / AIDS , i  hepatitis C .

Drugi postulat može se suspendirati i za određene mikroorganizme ili entitete koji se (u ovom trenutku) ne mogu uzgajati u čistoj kulturi. [5]  Virusi također zahtijevaju stanice domaćina da rastu i razmnožavaju se te se stoga ne mogu uzgajati u čistim kulturama.

Treći postulat određuje “treba”, a ne “mora”, jer kako je i sam Koch dokazao s obzirom na  tuberkulozu  i koleru, [6] neće svi organizmi  biti izloženi infektivnom uzročniku infekcija. “

Četvrti Kochov postulat također je neprimjenjiv na viruse iz različitih razloga.

Kao što vidimo, svi su Kochovi postulati debunkirani, neke od njih osobno, ali ipak se još uvijek u potpunosti provode u sve praktične svrhe u svim medicinskim i političkim odlukama u vezi s epidemijama i pandemijama, kao što je slučaj s Institutom Roberta Kocha u Berlinu, savjetovao namjerno pogrešno kancelarku Merkel u Njemačkoj da produži zatvaranje tako što će stalno mijenjati smjernice koje je ovaj institut u početku izdavao za završetak zatvaranja ( ovdje ).

Suština je da ne postoje valjane smjernice kako se nositi s epidemijom ili pandemijom s znanstvenog stajališta do danas, više od stoljeća nakon što je Koch prvi put formulirao svoje zastarjele kriterije za patogenu uzročno-posljedičnu vezu između mikroba ili virus i ljudskog tijela. Zašto? Zato što uopće ne postoji takva uzročno-posljedična veza i zato što duše i viša carstva reguliraju organsku materiju.

Baš kao što ne postoji zaraza kao što se danas razumije da zahtijeva uporabu zastarjelih maski koje štete samo normalnom ljudskom disanju i čine ljude jako bolesnima u kratkom vremenu. Vrlo je podmukla ideja Hollywooda kojom upravlja cionistička kabala i u filmovima „predviđa“ sva grozna zločinačka djela koja ovi zli planiraju protiv čovječanstva kako bi im utijerali  strah u kosti i učunili ih pokornima.

U “Svemu što postoji” nema antagonizma i neprijatelja između vrsta i unutar vrste kako darvinizam lažno propovijeda. Ovo je najmračnija ideja od svega što su  mračni umovi  utisnuli u ljudske glave da bi odvratili utjelovljene ljudske ličnosti iz njihovog unutarnjeg znanja da su oni moćna kreativna bića svojih tijela i stvarnosti, a time i cijele prirode koja nas okružuje u ovom holografskom pokusu inkarnacije.

Što se tiče virusa, oni su posebno inteligentni moduli razmjene informacija i energije između eukariotskih stanica unutar organizma i između različitih organizama i vrsta. Oni se mogu naći i u biljnim stanicama jer su i biljne i eukariotske stanice regulirane prema istim energetskim načelima temeljenim na Univerzalnom zakonu(UL) kao što sam dokazao u novoj Općoj teoriji biološke regulacije. Uz njihovu pomoć zajamčena je univerzalna konstruktivna interferencija i regulacija između svih organizama i stanica i unutar jednog te istog organizma.Tako je reguliran život u multiverzumu. Točka!

Svi ljudski organizmi su podvrgnuti stalnim promjenama i prilagodbama kao dio svoje regulacije, s obzirom na činjenicu da se stanice neprestano izmjenjuju, umiru i zamjenjuju ih nove stanice kako bi organizam mogao nastaviti živjeti i prilagođavati se okruženju koje se stalno mijenja.

Struja LBP (svjetlo proces tijelo) je najbolji dokaz, a ja sam napisao dosta o svim fiziološkim i drugim promjenama koje  mi, uzašli majstori čovječanstva, prolaze već dugi niz godina kako bi ove godine preobrazili  organski tijelo na osnovi-ugljika i transformirati se u faznom prijelazu u silikonsko kristalno svjetlosno tijelo.

Neki od mojih čitatelja mogu se zapitati: „Kako to da se tijekom sezone gripe dijete razboli u školi i zarazi čitavu obitelj? Nije li to dokaz zarazne bolesti? ”

Nikako. Prije svega, rijetko je cijela obitelj istodobno bolesna od gripe.U većinu gripe najčešće oboli jedan ili nekoliko članova obitelji, a ostali ne. Utvrđena je činjenica da je većina prenositelja virusa koji se trenutno smatraju patogenima asimptomatski i ne razbole se.

Kako ljudi nose tisuće virusa, ili točnije, stanične vezikule kao egzocite i endocite u svojim tijelima, mnogi od njih mogu testirati specifičnu sekvencu DNK ili RNK, međutim, većina testova je nespecifična i testiraju „lažno pozitivne“ za široka propusnost virusa jer je ovo otkriveno u trenutnoj scamdemici, ali potom strogo suzbijeno od strane masovnih medija.

Stoga medicina uopće nema pouzdane podatke o raspodjeli sličnih egzocita i endocita u ljudskoj populaciji, koji mogu u značajnoj mjeri varirati i tako stvoriti lažan dojam o postojanju brojnih porodica virusa.

Također je vrlo malo vjerojatno da se takvi egzociti i endociti prenose kapljicama u zraku. Rekao bih, ovo je najgluplji i najučinkovitiji način širenja tako važnih nositelja podataka o stanicama unutar stanice jednog organizma i između različitih organizama i vrsta, pa stoga ne postoji jer naše duše samo stvaraju savršenstvo.

Ono što se zapravo događa je da se bavimo vrlo inteligentnim programom regulacije tijela od strane naših duša (ili elemenata tijela). Kao što je regulacija genetskog koda čudo složenosti, što znanstvenici ne mogu razabrati, isto vrijedi i za prijenos egzocita i endocita između eukariotskih stanica koje nose odabrane sekvence DNA i RNA.

Dokazao sam u Općoj teoriji biološke regulacije da se regulacija genetskog koda događa na supramolekularnoj elektromagnetskoj kvantnoj razini sudjelujućih biomolekula koje su toliko dinamične i složene, u stvari uvijek inteligentna i nepredvidiva za ljudski um. Sadašnji znanstvenici nemaju svijest-pojma o ovim izuzetno složenim bioenergetskim procesima, kao što je spajanje proteina i prikazuju ih na vrlo grub opisni način, bez davanja bilo kakvog objašnjenja kojim „nevidljiva ruka“ pokreće ovo veličanstveno savršenstvo na kvantnoj razini.

Čak sam i sama brzo dosego granicu svoga znanja, također zbog nedostatka vjerodostojnih znanstvenih dokaza u literaturi.Ali uvijek polazim od energetskih načela biološke regulacije utemeljenih na Univerzalnom zakonu.To jest, polazim  od primarnog termina naše svijesti i mogu lako odbaciti sve lažne ideje kao N-setovi dok postuliraju sveprisutnu, obostranu korisnu suradnju -postojanje svih oblika života u Svemu-Što-Jest, gdje smrt kao koncept ne postoji, već je puka iluzija ograničenih ljudskih umova.

Na primjer, tijekom LBP-a opet ponavljamo gripu, koja se može očitovati i kao akutni bronho-pneumonitis , kao što sam opisao prije više od 2 desetljeća. Takvi se simptomi   pojavljuju, kada se brzo prilagođavamo višim vibracijama i iz tijela  izbacimo puno gustoće. To se događa najčešće tijekom glavnih portala za uskrsnuće i utječe na velike grupe kandidata za uspon.

Tijekom godina primijetili smo, objavili i raspravljali o takvim epizodama uspona gripe u kojima su članovi PAT-a istodobno doživljavali iste respiratorne simptome, prilagođavajući se novim višim vibracijskim razinama i brzo oslobađajući guste energetske obrasce i strahove iz fizičkog tijela.

Takvi se energetski fenomeni vrlo lako mogu interpretirati kao “epidemija gripe uskrsnuća” na medicinskoj razini.Kako je u prošlosti bilo vrlo malo kandidata za uspon, nikad nismo dostigli brojke potrebne za proglašavanje epidemije uzašašća. Sada, s masovnim buđenjem čovječanstva, milioni ljudi ovih dana doživljavaju simptome uspona, pretežno dišnog sustava, na koji prvi put utječu valovi uspona koji ove godine zahvačaju čovječanstvo i zemlju u obliku vala cunamija transformacije  koji neprestano raste, planetarni uspon.

Da bismo opisali sinkronicitet u pojavi takvih respiratornih simptoma koji se otvoreno manifestiraju kao epizode gripe, ne treba koncept zaraze jer su ove epizode uspona koordinirane na nivou duše. Što više ljudi sinkronizirano sudjeluje u takvim valovima uspona i portalima, to će veći sinergizam planetarnog uspona brže doči za prijelaz čovječanstva na 5D.

Nadam se da ovo objašnjava potpunu iluziju koju je čovječanstvo stvorilo oko takozvanih epidemija i opasnost od širenja zaraznih virusnih i bakterijskih bolesti koje ispravljaju trenutačno idiotsko zatvaranje. Ovo je još jedna namjerna lažna ideja mračne kabele da uplaši mase i nametne im scenarije spuštanja niže frekvencije gdje će morati ući u vrlo dugački i jezivi krug utjelovljenja masovnog otkupljenja karme prije nego što se mogu kvalificirati za eventualni uspon u eonima od vremena.

Kao što vidimo, sve pojave koje promatramo u životu su usko povezane i uzajamno ovisne. Svaki atom i elementarna čestica ovog multiverzuma ima beskonačnu svijest i postoji u savršenom skladu sa svim ostalim česticama i sustavima u multiverzumu. Ljudski linearno misleći um ne može shvatiti ovaj savršeni i lijepi sklad i sinergizam između svih sustava i nivoa Svega-Što-Jest i stvara takve monstruozne ideje kao što je trenutačno zatvaranje koje bi navodno moglo spasiti ljudske živote ubijajući više ljudi nego bilo koja druga zarazna bolest (npr.bakterijska bolest) teoretski bi  učinila.

Međutim, postojala su namjerna lokalna ubojstva ljud, sa drugim smrtonosnim agentima kako bi uplašili čovječanstvo, a počinitelji su podzemni reptili i njihovi ljudski sljedbenici u politici i tajnim službama, kao što je to bio slučaj u Bergamu, Italija, a također i u New Yorku na početku. Stoga Amerikanci i Trump optužuju Kineze za mračne zavjere kako bi odvratili  zločine u njihovoj zemlji, dok je Trump žrtva ove zavjere i mora  igrati svoju ulogu ako želi preživjeti. Mnogi otrovni plinovi uzrokuju respiratorne simptome i vrlo ih je lako lokalno distribuirati u odgovarajućim količinama među odabranom populacijom i uzrokovati masovnu smrt u bilo kojem predgrađu ili ruralnom području ili u starijim domovima. Napravi matematiku!

Na primjer, u prošlosti, zloglasni Deros, podzemna humanoidna vrsta ET koja je dio zlonamjerne šestorke iz carstva Orion / Reptilian, kraljevstva pojavila se kao strašni “ljudi u crnom” i zarazila je stanovništvo kugom distribuirajući bočice sa bakterijom  Yersinia pestis u susjedstvu, a zatim su napravili križeve na vratima kuća koje su kontaminirali.Otuda i naziv „ crna smrt “ koji nema nikakve veze s ovom bolešću u smislu crne boje, već s crnim ljudima koji su je širili. Ovaj izraz postoji u gotovo svim jezicima i zemljama koje su iskusile kugu. Postoje brojni povijesni izvještaji koji potvrđuju tu činjenicu, iako su povjesničari pokušali falsificirati i potisnuti takve izvještaje u službenoj povijesti. Čak je i Hollywood upotrijebio taj  mračni-zli motiv za svoje znanstvenofantastične filmove mijenjajući izvornu istinu kao i obično.

Od srednjeg vijeka, ništa se nije promijenilo u pogledu okrutnosti i podmukle srdačnosti iz carstva Orion / gmazova – u biti veliki ružni gmazovi i gmazovi koji se mijenjaju kao ljudske elite koje su ucjenjivale sve političare smrću da bi  instalirali trenutačno zaključavanje. Njihov je cilj uvijek bio desetkovanje čovječanstva kako bi se bolje kontrolirale mase. Ta su se čudovišta uklonila iz svih uzlaznih rasporeda prije promjene svijesti, za koje očekujem da će se dogoditi oko ljetnog Solsticija .

Započelo je danas, 10. lipnja, a pročišćavanje će se obaviti na svim uzlaznim rokovima do Solsticija. Većina gmizavaca ne može se nositi s ogromnom svjetlošću i novim vibracijama koje dolaze sa Središnjeg Sunca i jednostavno se raspadaju. Ali njihovi ljudski službenici i dalje vladaju na zemlji prije nego što će također biti uklonjeni, prvo s vlasti, a zatim će se spustiti do nižih vremenskih rokova kada će doći do promjene.

Tek nakon toga stvarno može započeti otkrivanja za uspavane mase. Oni će započeti s otkrivanjem istine iza sadašnjeg zataškavanja jer sadrži sve glavne elemente obmane i istine, kojih čovječanstvo mora postati svjesno prije nego što započne s pripremom za uspon. Ovaj članak koji je nadahnuo St. Germain i drugi uzdignuti majstori početni je pokretač nadolazećih objava i teorijskog programa o tome kako pristupiti istini  na jasan, logičan, aksiomatičan, holistički način.

To uključuje, na prvom mjestu, otkrivenje o namjernom falsificiranju ljudske znanosti koja se pretvara da ima monopol na istinu, dok se koristi kao zlobna društvena doktrina za porobljavanje-uklanjanje čovječanstva. Osim PAT-a, nitko od ostalih radnika svjetlosti koji predstavljaju prosvjetljenu manjinu čovječanstva i očekuje nekakva otkrivanja u trenutnom krajnjem vremenu nije spreman doživjeti najveća otkrivanje u znanosti jer oni sami nemaju pojma o znanosti i radije odbacuju Univerzalni zakon(UL) dugi niz godina. Zato če mnogi od ovih samoproglašenih gurua kretat prema velikoj osobnoj mentalnoj i emocionalnoj katarzi kada će ubrzo shvatiti koliko su neadekvatno pripremljeni za smjenu i koliko su glupo izgubili svoje vrijeme sa surogatnim temama oko ljubavi i lagane iluzije , ova gorka istina mora se reći i na ovom mjestu – ono označava početak svih objava.

Zatim će doći objave o prijevarama i lažima u politici, ekonomiji i religijama i konačno osobno priznanje da svi ljudi snose odgovornost za te laži jer su ih nekritički i kukavički prihvatili i čak se s njima osjećali ugodno većinu vremena.

Ljudi moraju shvatiti da nemaju priliku za uspon ako podijele čovječanstvo na počinitelje i žrtve i smatraju sebe žrtvama. Svi ljudi su istovremeno počinitelji i žrtve. Kad se popnemo u narednim danima i dođe vrijeme otkrivljenja, nijedan kamen neće ostati ne prevrnut. Sve laži i iluzije moraju doći do izražaja – osobne, najintimnije obmane i kolektivne, najdublje skrivene laži i zvjerstva.

Čitava ova stvarnost jedna je velika iluzija stvorena brojnim namjernim i podmuklim lažima, a sve to na kraju vodi u smrt ljudskog tijela. Zato prva i najvažnija istina mora biti priznanje naše besmrtnosti kao ljudskih bića i kao duša, i višedimenzionalnih cjelina – da se ljudi mogu uzdići i pobijediti fizičku smrt. Ovaj gnostički uvid eliminirat će sve trenutačne egzistencijalne strahove ljudi u kojima su zarobljeni, još više pod trenutnim divljačkim zaključavanjem.

Iz tog razloga, promjena će započeti, sa usponom odabranih pojedinaca koji su postigli svoj LBP i spremni su služiti kao uzdignuti majstori i duhovni vođe i iscjelitelji čovječanstva. To je naša misija i PAT-a i za to smo spremni.

Daljnja literatura o prijevari s koronavirusom:

 

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.