Proč Viry Neexistují

Obvyklý Omyl Falešné Lidské Vědy

Georgi Alexandrov Stankov, 10. červen, 2020

Do Češtiny z původního článku Přeložil Josef Fleischman

www.stankovuniversallaw.com

Postavme se k tomu čelem – celá lidská věda je podvod, od hlavy k patě. A ještě horší je, že byla po celou dobu svojí existence zneužívána k zotročení lidské rasy vládnoucími silami z Orionsko/Reptiliánského impéria a jejich lidskými pohůnky, díky nimž vládnoucí temná kabala ovládá svoje politické loutky a vědce.

To nám bylo právě nezávisle vyjeveno v odvážném otevřeném dopise od Arcibiskupa Viganó Trumpovi, který je pod obrovským útokem temných sil církve a státu; určitě mu vyhrožovali smrtí a smrtí jeho rodiny, což byl nejspíš důvod chmurného pohledu Melanie, když minulý týden navštívili Národní Svatyni Svatého Jana Pavla II.

„Nynější již rozběhlé vyšetřování odhalí pravou zodpovědnost těch, kteří se zasadili o Covidovou nouzi nejen v oblasti zdravotnictví, ale taktéž v politice, ekonomii a v médiích. Nejspíše jsou v této obří operaci sociálního inženýrství zapleteni lidé, kteří rozhodli o osudu lidstva a ve své aroganci konají proti vůli občanů a jejich představitelů ve vládách států.“

Podvodná věda byla na této toxické planetě vždy používaná jako fíkový list k zotročení lidstva a jsem překvapen, jak málo je tento klíčový faktor v lidské historii uznáván všemi mysliteli a vědci napříč historií. Nyní zde máme poprvé globální lockdown lidstva kvůli koronavirové “podvoddemii”a vědci se pomalu začínají probouzet, jen aby zjistili, jak slabá a nedostačující jejich vědecká argumentace je a nelze s ní svrhnout tuto citadelu lží – moderní vědu, ze které až do teď nekriticky profitovali. Toto je velké dilema Konečných Časů, které se skládají z nekonečných osobních konfliktů, vnitřních bojů a dramat jak nyní můžeme vidět.

Proč? Protože skoro všichni vědci, i ti nejkritičtější jsou agnostici a neberou v potaz naše lidské duše jako tvůrce reality, ve které žijeme. Namísto toho jsou ztraceni v technických detailech, které jsou tak kontroverzní a irelevantní, že do světa vypustili ještě větší zmatek ohledně koronavirového strašáka, jenž tak hraje do karet vládnoucím elitám, které jsou zaneprázdněny zotročením lidstva, zatímco loví blázny v kalných vodách.

Prosím, uvědomte si, že veškeré ideologie a sociální doktríny, které lidstvo vytvořilo během své převážně Západní historie, předstírají, že mají svůj základ v nevyvratitelných vědeckých pravdách po tom, co se náboženství – v tomto případě Křesťanství – muselo oddělit od vědy s odmítnutím Ptolemaiovo geocentrického systému.

Toto oddělení od transcendentálního náboženského Světonázoru středověkého lidu během Renesance a Osvícení vedlo ke vzniku empirismu a materialismu jako nástroje k vysvětlení funkce světa. Empirismus učí, že veškerá vědomost a hlavně veškerá vědecká vědomost pramení z náhodného osobního průzkumu a zkušenosti s přírodou s rozšířením surových materialistických nástrojů. Materialismus nás učí, že veškerý lidský pokrok je výsledkem materiálních hodnot. Z těchto dvou doktrín vzešly další mnohé sociální doktríny, jejichž cílem bylo zotročení lidstva, jak zběžné ohlédnutí za historií ukáže.

Britský empirismus vedl k mnoha temným vědeckým konceptům, které otrávily tento systém lidského vědění více než cokoli jiného. Nakonec tato země je domovem nejhorších kabalistů a reptiliánů, jako jsou Rothschildové a Královna a dlouho vládli světu jako Britské Impérium. Darwinismus jako sociální Darwinismus byla temná klíčová idea, jenž dala vzniknout mnoha dalším ďábelským společenským konceptům, které všechny vedly k nerovnosti, zneužívání a genocidy lidí ve jménu falešných přírodních zákonů, což nemůže skrýt ani zfalšovaná Wikipedie:

Sociální darwinismus je jakákoli z různých teorií společnosti, která se objevila ve Velké Británii, Severní Americe a Západní Evropě v 70. letech 19. století a tvrdí, že uplatňuje biologické koncepty přirozeného výběru a přežití nejsilnějších pro sociologii a politiku. Sociální darwinisté tvrdí, že silní by měli vidět, jak se jejich bohatství a moc zvětšují, zatímco ti slabí by měli vidět, jak se jejich bohatství a moc zmenšují … Mnoho takových názorů zdůrazňuje konkurenci mezi jednotlivci v kapitalismu laissez-faire, zatímco jiné byly použity na podporu autoritářství, eugeniky, rasismu, imperialismu, fašismu, nacismu a boje mezi národními nebo rasovými skupinami.

Z těchto učení vzešel kapitalismus, liberalismus, neo-liberalismus, globalismus a nyní „virusismus“… poslední zmíněné jako podvodná, ďábelská sociální idea zabalená do biologického fíkového listu, aneb jak kontrolovat společnost a zavřít všechny lidi podněcováním jejich strachu o přežití a mylnou agnostickou představou, že mají pouze jeden život, který mohou obratem ztratit v infekční pandemii zapříčiněnou neviditelnými, smrticími viry.

Dialektický materialismus vzešel taktéž z učení v temné VB, konkrétně Marxem a Engelsem v Britské Knihovně před tím, než nabral na popularitě a posléze utlačoval půl světa v brutální komunistické diktatuře, jenž jsem osobně zažil. Byl to nejúspěšnější předchůdce NWO (Nové Světového Řádu, pozn. překladatele), který se kabala nadále pokouší neúspěšně zavést nynějšími lockdowny, aby tak zabránila vzestupu lidstva do Páte dimenze a její evoluce do transgalaktické civilizace plné svobody, neomezené hojnosti, zdraví a lásky.

Všechna tato učení vznikla jako falešné biologické vědecké představy a byly poté implementovány do lidského života jako politické doktríny. Všechny se opíraly o nevyvratitelné vědecké kořeny, např. ve vědeckém komunismu, který byl povinným předmětem ve všech školách a univerzitách ve Východním bloku během mého mládí, které jsem prožil pod touto brutální diktaturou, což musí uznat i zfalšovaná Wikipedie:

Vědecký komunismus je marxistická sociálně politická teorie, jedna ze tří součástí marxismu. Zabývá se teorií třídního boje, socialistické revoluce, vývoje socialismu apod. V zemích, jež se označovaly jako socialistické, byl používán jako základ samotného ideologického vývoje státu a společnosti.“

Doufám, že moji čtenáři nyní vidí červené vlákno vedoucí za všemi společenskými naukami, které určovaly sociální život na této planetě, jenž byla vždy “vězeňskou planetou“. Všechny se objevily jako falešné představy ve falešné vědě a byly poté rozesety do společnosti, aby tak sloužily k utlačování lidské rasy a posléze zabránily jejímu vzestupu v těchto Konečných Časech. Tohle je klíč k pochopení všeho, co se nyní lidstvu děje.

V tomto smyslu není rozdíl mezi fašismem, nacizmem, komunismem a nynějším korona virusismem, jehož jediným cílem je zotročení lidstva, což dnes všichni zažíváme během stále běžícího lockdownu. Vzestup je nicméně hotovou věcí a lockdown bude trvat jen krátce, aby si tak všichni lidé uvědomili vztah mezi falešnou vědou a jejich zotročením předtím, než si začnou vážit své svobody jako osvícená společnost vedená novou teorií Univerzálního zákona.

Všechen tento příval falešných představ se v podstatě objevil v 19. a 20. století, kdy se lidstvo začalo připravovat na vzestup. V tom samém čase můžeme pozorovat explozi nových ezoterických a spirituálních učení, které začali se založením Teosofické Společnosti H. P. Blavatskou, jenž nás navštívila v duchu minulý rok v Diano Marině a vyjádřila svoji podporu pro naše nová léčivá a studijní centra.

Tato společnost byla založená v r. 1875 s cílem rozšířit své ideje Teosofie jako pokračování předchozích Teosofistů, zejména řeckých Alexandrinských Novoplatonistických filozofů ze třetího století našeho letopočtu.

Tím pádem je Nový Gnosticismus Univerzálního zákona logickým vědeckým pokračováním moderní Teosofie, což je načrtnuto v mých několika knihách, např.:

Nový Gnosticismus: Evoluční skok Lidstva

Novoplatonizmus a Křesťanství – Ekniha

Gnostická Tradice Západní Filozofie -Ekniha

Teosofie taktéž obsáhla širší náboženské filozofie jako Védánta, Mahájána, Buddhismus, Kabala a Súfismus, jenž mohou být zcela zahrnuty do Nového Gnosticizmu a Vědy Univerzálního Zákona.

Z této stručné historické exkurze můžeme jasně rozpoznat, že všechny falešné představy které lidstvo vytvořilo a implementovalo do své společenské evoluce, byly nejprve zakotveny ve falešné vědě, hlavně v biologii. Tím pádem se zmocnili svatozáře nevyvratitelných vědeckých pravd a byly brutálně aplikovány do společenského života s konečným cílem úplného zotročení lidstva.

Proto se Vyšší Říše angažovaly a představily opačné nápady opravdových spirituálních vědomostí ve snaze tak vyrovnat se temným silám lidského útlaku a vydláždit lidstvu cestu k plné svobodě skrz vzestup. Z toho samého důvodu jsme minulý rok vytvořili fontánu svobody poté, co jsme krátce předtím vytvořili kola světla a života jako energetický předpoklad ke konečnému osvobození lidstva. Byl to milník v historii vzestupujícího lidstva a byl osobně oslavován nanebevzatým mistrem Svatým Germanem, se kterým úzce spolupracujeme na všech našich projektech, jako je např. Astrální měna. Je to “Bůh Svobody”, jak nám nedávno řekl a velmi známým patronem věku Vodnáře.

Ohledně léčivých a studijních center jsme se na našem crowdfundigovém webu jasně vyjádřili, že není rozdílu mezi přírodními a společenskými vědami, stejně jako není rozdílu mezi organickou a neorganickou, neživou hmotou. Jsou to umělá rozdělení falešnou vědou, což jsou N-sety, které by měly být navždy odstraněny z lidského myšlení. Je to úspěch nových Axiomatik Univerzálního Zákona. Jelikož jsme tvůrci veškeré naší 3D reality jako holografického modelu na úrovni duše, zatímco jsme stále v našich fyzických tělech, nebo-li zatímco jsme stále organické bytosti na bázi uhlíku, tak se všechny přírodní vědy dají shrnout do Biofyziky.

Tím pádem se všechny pokusy temné kabaly o zotročení lidstva musejí tvářit jako biologická věda, respektive lékařské učení. Padělání vědy se s nynější virovou epidemií dostalo na dosud nevídaně vysoké obrátky a stalo se tak moc do očí bijící, že vydláždilo cestu ke konečnému rozkladu kabaly, jak i arcibiskup Viganó, který jistě nemá o pravé vědě ani potuchy, intuitivně správně pochopil:

Vypadá to, že děti temnoty… se rozhodly ukázat karty, tím myslím, že se rozhodly odhalit své plány. Zdají se býti velmi jistí, že už mají vše pod kontrolou, že odložily stranou obezřetnost, která až doposud alespoň částečně skrývala jejich skutečné záměry.

Opak je ve skutečnosti pravdou: Temná kabala ztrácí svou moc a jsou velmi zoufalí, protože se jim žádný z jejich zločineckých a ohavných plánů nedaří uskutečnit, takže se vzdali svých tajných způsobů manipulace lidstva a ukázali všem na odiv svůj hnusný obličej, jen aby se všichni od těchto pseudo-“elit” s odporem odvrátili. To je dialektická logika těchto Konečných Časů, jenž tento duchovní nemůže pochopit, ale tím spíše my, PAT (Planetary Ascension Team – Planetární Vzestupný Team, pozn. překl.), osvícené kopí lidstva a jeho budoucí spirituální vůdci, nosí už dlouhou dobu v srdci.

Před tím než dokončím tuto diskuzi, mě nechte ještě jednou ve známých vědeckých termínech vysvětlit, proč je současná podvoddemie naprostá šílenost, udržovaná na úrodné půdě falešné biologické vědy bez nutnosti zaobíráním se přílišnými detaily, což by nevyhnutelně vyžadovalo celou Obecnou Teorii Biologické regulace.

Je třeba si uvědomit,

že neexistují žádné viry jako samostatné nepřátelské organismy, které postihují lidi a zabíjí je.

Všechen život existuje v úplné harmonii a synergii v jednotném poli Všeho-Co-Jest podle zákona konstruktivního zásahu, jenž je aplikací Univerzálního Zákona. Je dobře známo, jak jsem nedávno při několika příležitostech zmínil, že všechny viry existují v eukaryotických buňkách – jsou v podstatě nedílnou součástí buňky. I podle současné mylné definice života v biologii vědci nedefinují viry jako žijící organismy, na rozdíl od bakterií: Mohou růst, množit se, udržovat vnitřní homeostázu, reagovat na podněty a vykonávat různé metabolické procesy. Navíc se populace žijících organismů časem vyvíjí.

Nic z toho se na viry nevztahuje, jak ostatně i podvodná biologická věda musí přiznat:

“(viry) Nedokáží vytvářet ATP (což je nepostradatelné pro jakýkoli nezávislý buněčný metabolismus). Viry take nemají potřebný mechanismus pro překlad… Nemají ribozomy a nemohou nezávisle vytvářet proteiny z molekul poslové RNA. Kvůli těmto omezením se viry mohou množit jen v živé hostitelské buňce. Proto jsou viry povinnými “intracelulárními parazity”. Podle přísné definice života nežijí

Zde máme klasický příklad toho, jak je lidský jazyk zmatečný, když dojde na vědeckou terminologii. Jestliže se viry dokážou množit pouze uvnitř žijících buněk, proč je nepovažovat jako součást eukaryotických buněk a ne jako cizí nepřátelské agenty, které tyto stejné buňky zabíjejí, když ty stejné buňky vytvářejí všechny biochemické prostředky k jejich replikaci? Prosím, všimněte si, že tato jednoduchá představa je základem pro současný lockdown.

V nové Pantheorii jsem přednesl mnoho příkladů o tom, jak byl lidský jazyk vědecky zneužíván k vytvoření nesmyslných představ se smrtelnými následky pro lidský život a pokrok.

Ve fyzice jsou např. všechny slovní interpretace matematických rovnic, jakožto přírodních zákonů a ostatních vzorců, zcela mylné.

Správná abstraktní matematická definice fyzické hmotnosti m, jako vztahu mezi energiemi dvou systémů, kde jeden systém je libovolně zvolen jako referenční systém, např. 1kg, byla ve fyzice od jejího zrodu jako klasické mechaniky úplně popletená, což jsem bezpochyby dokázal.

Také čtěte: Hmotnost a Mysl: Proč Hmotnost Neexistuje – Je to Energetický Vztah a Bezrozměrné Číslo (Část 2)

V důsledku toho fyzikové představili spoustu pochybných kategorií pro fyzickou hmotnost, jako setrvační a gravitační hmotnost a dokonce i uskutečnili zastaralé experimenty, jako slavný Eötvösův experiment, aby prokázali tuto sémantickou ekvivalenci, která vznikla z terminologické zmatenosti v myslích vědců.

Jen na moment zvažte následující šokující fakt, který je stále spícímu lidstvu neznámý a který jakmile již brzy bude odhalen, ho odhodí do spirály nevíry a studu: Od té doby, co před čtyřmi stoletími Galileo Galilei položil základy fyziky, jí miliardy lidí studovalo ve školách a univerzitách a vždy začínají s fyzickou hmotností a gravitací v klasické mechanice.

Také čtěte: Galileův Slavný Experiment Gravitace Posuzuje Univerzální Zákon Pomocí Pythagorovy věty

A přes to se napříč všemi stoletími nenašel ani jeden inteligentní člověk, který by si všimnul, jak je definice hmoty špatná a je považována za vnitřní vlastnost hmoty. To do dnešního dne zabránilo vysvětlení mechanismu gravitace a sjednocení gravitace s dalšími třemi základními silami standartního modelu a co je ještě důležitější pro lidstvo, představení jednoduchých antigravitačních vozidel která by už dávno zjednodušila přepravní problémy lidstva a zabránila tak válkám o fosilní zdroje.

Také čtěte: Mechanismus Gravitace – Poprvé Vysvětlen

Tahle špatná definice fyzikální hmotnosti byla ve fyzice počáteční chybou, která mnohokrát opakována a vedla k ustanovení celé řady dalších velkých omylů a úmyslných padělků, jenž zabránily sjednocení fyziky a tím pádem odhalení této disciplíny jako úplně podvodné vědy. Nejvíce známé omyly jsou:

  1. Fotony nemají hmotnost – Hmotnost, Hmota a Fotony – Jak Vypočítat Hmotnost Hmoty z Hmotnosti Fotonů Prostoro-Času (Část 3)
  2. Neutrina nemají hmotnost – Jak Vypočítat Hmotnost Neutrin?
  3. Ve vesmíru existuje temná hmota, jenž údajně obsahuje cca 90% veškeré teoretické hmotnosti, kterou nelze zohlednit (jak bylo v experimentech změřeno). Samo toto nepravdivé tvrzení dělá z moderní kosmologie podvodnou vědu:

II: Proč Je Dnešní Kosmologie Podvodná Věda

  1. Volná fotonická energie neexistuje a nemůže být uvolněna pro lidstvo – Volná Fotonická Energie – Všechna video, Rozšířený Skript

Ve fyzice prakticky neexistuje jediná významná definice, která by nebyla falešná kvůli sémantickému a mentálnímu zmatku vědců a přispěla ke zmatení této zdánlivě nejpřesnější disciplíny, např.:

Největší Omyl Vědy – Náboj je Synonymum pro Plochu

Co Je Teplota? – (je to absolutní čas f)

Proč tedy žasnout nad tím, že vědci pokračovali s touto odpornou tradicí v medicíně a biologických vědách, které jsou nejvíce zmatečné kategorické systémy lidského vědění a kde je prakticky jakýkoli výrok pouhou spekulací bez jakéhokoli konzistentního důkazu. Můžete se podívat do jakékoli knihy, kterou uznáte za vhodnou – medicína, farmakologie, biologie, apod. Než jsem vytvořil Obecnou Teorii Biologické regulace, tak žádná teorie neexistovala, pouze nashromáždění rozptýlených faktů – oficiálně až do teď.

To vysvětluje, jak jednoduché je použít falešné lékařské a biologické argumenty k vytvoření nynějšího lockdownu pod falešnou záminkou zotročení lidstva až do takové míry, kterou jsem ani za celý svůj život nepovažoval za možnou, ačkoli mám s diktaturou bohatou zkušenost. Strašák dnešního virusismu jako utopie budoucího NWO a zcela podrobeného lidstva to dokazuje velmi hrozivým způsobem bez jakýchkoli námitek. To mi odhaluje nejvíce očividný fakt a lidstvu nejvíce skrytou pravdu: Lidé jsou nevykupitelní zbabělci, mající mentalitu otroků. Proto potřebují vzestup a odvážné spirituální vůdce, aby je vyvedli z jejich bludiště, jenž si sami vytvořili.

Nyní uděláme příčný řez současnou lékařskou diskuzí o pandemickém podvodu, abychom v tom měli jasno, jelikož stále více doktorů a expertů si pouští pusu na špacír a zavrhují lockdown s polopravdivými vědeckými výroky, které jsou okamžitě znemožněny naprosto mylnými vědeckými představami, což momentálně zosobňuje Rashid Buttar jako nejlepší představitel lékařského cechu.

Vědci pravdivě přiznávají, že ani neví, co je původem virů. Představili spoustu pochybných hypotéz, jako progresivní hypotézu, regresivní hypotézu, hypotézu prvního viru, anebo stroze přiznávají, že: “ani jedna hypotéza nemusí být pravdivá” (zde). S takovouto falešnou vědou se potýkáme. Proto se tak temným silám daří obelhávat lidi.

Pokud začnete podrobněji studovat cyklus replikace virů v buňce, budete konfrontováni s tolika dobrodružnými výroky a sci-fi popisy, že pokud je musím správně analyzovat, byl bych nucen napsat celou knihu. Zkrátím to: Žádných z výroků týkající se replikačního cyklu virů není správný, nebo zakládající se na skutečném porozumění biologické regulace buněk v organismu.

Proč? Protože vědci netuší, jak probíhá regulace DNA a buněk a jen předstírají, že o tom mají nějaké povědomí, které má základ v rozptýlených faktech. Bezpochyby jsem prokázal tuto ignoranci biologických věd v mé stěžejní knize o Obecné Teorii Biologické Regulace a nebudu vás zde zatěžovat detaily.

Zároveň nemají ani ponětí o funkci imunitního systému a jak je regulován, o čem ve výše zmíněné knize rozsáhle pojednávám a proto je jim za lehko při doporučování různých vakcín jako jakéhosi všeléku na virové infekce, zatímco ve skutečnosti vytvářejí opravdovou genocidu lidstva, čímž je Bill Gates znám.

Lži a podvody vládnoucí kabaly a lékařských lokajů jsou tak zřejmé, že stále nechápu, proč lidé nepozvednou vidle a nezačnou revoluci. USA jsou na prahu takové revoluce, ale lidé se opět topí v naprostém zmatení a neví, za co ani proti komu vlastně bojují. Proto žádná revoluce nevyřeší žádný lidský problém, které vyvstávají zcela ze spirituální ignorance lidstva. Jen osvícení z vyšší dimenze dokáže zachránit tuto bohapustou lidskou rasu.

Lži se vrší na lžích všech kategorických systému lidského vědění, které lidstvo dosud rozvinulo a vytvořilo tak neprostupné houští, které nic nerozkryje. Podívejme se ještě jednou na viry. Vše, co o nich víme je, že jsou resorbovány a vylučovány buňkami jako vezikuly, které jsou velmi podobné – řekl bych identické – exocytům a endocytům, jak jsem již ukázal v předchozím článku:

Sekreční vezikuly (exocytóza), elektronický mikroskopický atlas Dr. Jastrowa

Tento ilustrační obrázek s laskavým svolením Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ukazuje transmisní elektronový mikroskopický obraz izolátu z prvního amerického případu COVID-19, dříve známého jako 2019-nCoV, s kulovitými virovými částicemi, zbarvené do modra (photoshopping), obsahující průřezy virovým genomem, zobrazené jako černé tečky.

Vědci, jak sami přiznávají, jsou neschopní najít v eukaryotických buňkách jakékoli viry, ale jen pokud buňky opustí jako exocyty nebo do buňky vstoupí ale endocyty. Tyto částice samozřejmě nesou všechny biomolekuly, jako DNA a RNA sekvence z buněk, které potom biologičtí vědci používají k vytvoření jejich klasifikací do jejich virových rodin. To je jediný úkon, který biologičtí vědci vykonávají. Vědci v tomto případě špatně označili běžné fyziologické buňky jako odlišné druhy – jako viry” – a zcela mylně prohlásili, že viry jsou nebezpeční biologičtí agenti, díky kterým lidé onemocní a umírají.  To nemá co dočinění s opravdovou biologickou regulací a je to falešná věda.

Odkud tato představa přišla?: Z takzvaných “Kochových postulátů, které byly navrženy tak, aby vytvořily kauzální vztah mezi mikrobem a nemocí”, ačkoliv věda dodnes nedokáže vysvětlit, co kauzální vztah je, což jsem podrobně vysvětlit ve Svazku I o fyzikálním a matematickém základu UZ. Existují čtyři Kochovy postuláty pro patogenní vztah mezi mikrobem a nemocí a chybnost všech pro bakterie a viry byla prokázána:

  1. Mikroorganismus musí být hojně obsažen ve všech organismech trpících onemocněním, ale neměl by být nalezen ve zdravých organismech.
  2. Musí být izolován z nemocného jedince a vypěstován mimo něj v laboratoři v čisté kultuře.
  3. Zdravý pokusný objekt musí po naočkování dostatečného počtu jedinců této čisté kultury onemocnět a vykazovat stejné příznaky onemocnění jako v bodě 1
  4. Z tohoto onemocnělého pokusného objektu musí být izolován mikroorganismus identický s tím, který byl pozorován a izolován v původním nemocném jedinci.

Z Wikipedie můžeme vyčíst:

Koch později zcela upustil od univerzalistického požadavku prvního postulátu, když objevil asymptomatické nosiče cholery a později břišního tyfu. Nosiče asymptomatických nebo subklinických infekcí jsou nyní známy jako společný rys mnoha infekčních onemocnění, zejména virových onemocnění, jako je obrna, herpes simplex, HIV / AIDS a hepatitida typu C.

Druhý postulát může být také pozastaven pro určité mikroorganismy nebo entity, které nemohou být (v současné době) pěstovány v čisté kultuře. Viry také vyžadují růst a reprodukci hostitelských buněk, a proto nemohou být pěstovány v čistých kulturách.

Třetí postulát specifikuje „měl by“, nikoli „musí“, protože jak sám Koch prokázal jak u tuberkulózy, tak u cholery, ne všechny organismy vystavené infekčnímu agentu se nakazí.”

Čtvrtý Kochův postulát je taktéž nedá na viry aplikovat pro spoustu důvodů.

Jak můžeme vidět, chybnost Kochových postulátů byla jím osobně prokázána, ale stále z praktických důvodů používají v lékařských a politických rozhodnutích spojených s epidemií a pandemií v případě Institutu Roberta Kocha v Berlíně, který schválně špatně poradil kancléřce Angele Merkelové, aby prodloužila lockdown neustálou změnou pokynů, které počátečně tento institute vydal k ukončení lockdownu. (zde)

Závěrem je, že z vědeckého hlediska až do současnosti neexistují platné pokyny ke zvládnutí epidemie nebo pandemie a to více než sto let poté, co Koch poprvé formuloval svá zastaralá kritéria pro patogenní kauzální vztah mezi mikrobem nebo virem a lidským tělem. Proč? Protože žádný takový kauzální vztah vůbec neexistuje a protože tak není organická hmota regulována duší a Vyššími říšemi.

Tak jako neexistuje nákaza, jak je dnes chápána a vyžaduje použití zastaralých náhubků, které akorát ztěžují dýchání a díky kterým lidé v krátkem čase onemocní. Jedná se o velmi zákeřnou představu Hollywoodu, kterou provozuje sionistická kabala a „předpovídá“ ve filmech všechny ty ohavné kriminální činy proti lidskosti, které tito zlí plánují, aby lidem vštípily obavy a učinily je podprahově poslušnými.

Ve Všem-Co-Jest neexistuje žádný antagonismus, ani nepřátelé mezi a v druzích, jak špatně káže Darwinismus. To je ta nejtemnější představa ze všech, která byla temnými salami vštípená do myslích lidí, aby tak odvrátila inkarnované lidské bytosti od jejich vnitřní vědomosti, že jsou mocnými tvůrci svých těl a jejich reality a tím pádem i přírody, jenž nás v tomto holografickém inkarnačním experimentu obklopuje.

Co se virů týče, tak jsou speciálními, inteligentními a energetickými nosiči výměny informací mezi eukaryotickými buňkami a v organismu a mezi různými organismy a druhy. Mohou být nalezeny v buňkách rostlin, protože rostlinné buňky i eukaryotické buňky jsou regulovány dle stejných energetických principů založených na UZ, jak jsem prokázal v Obecné Teorii Biologické Regulace. S jejich pomocí je garantována konstruktivní interference a regulace mezi všemi organismy. Takto je život regulován v celém Vševesmíru. Tečka!

Všechny lidské organismy jsou podrobeny neustále změně a přizpůsobení jako část jejich regulace. Buňky neustále obnovují, umírají a jsou nahrazeny novými buňkami , aby tak organismus mohl dále žít a přizpůsobil se neustále měnícímu se prostředí.

Nynější LBP (proces světelného těla)  je nejlepším důkazem a napsal jsem mnoho o všech fyziologických a dalších změnách jenž my, nanebevzatí mistři lidstva proděláváme mnoho let, abychom tak mohli v tomto roce překlenout omezení organického na bázi uhlíku založeného těla a transformovat v přechodné fázi do silikono-krystalického světelného těla.

Někteří z Vás se mohou ptát: “Jakto, že během sezónní chřipky přijde dítě nemocné domů ze školy a nakazí celou rodinu? Není to důkaz nakažlivé nemoci?”

Vůbec ne. Je vždy velmi vzácné, že chřipku dostane současně celá rodina. Většinou je to jeden nebo několik členů rodiny, kteří dostanou chřipku a ostatní ne. Je prokázanou skutečností, že většina nosičů virů, které jsou v současné době považovány za patogenní, je asymptomatická a neonemocní.

Protože lidé ve svých tělech nesou tisíce virů, přesněji řečeno buněčné váčky jako exocyty a endocyty, tak mnoho z nich může testovat na konkrétní sekvenci DNA nebo RNA, ale většina testů je nespecifických a vyjdou „falešně pozitivní“ na široká pásma virů, jak to bylo odhaleno v současné podvoddemii, ale následně hromadnými sdělovacími prostředky přísně potlačeno.

Tím pádem nemá medicína vůbec žádné spolehlivé informace o šíření podobných exocytů a endocytů v lidské populaci, který se může velmi lišit a tím pádem vytvářet falešný dojem týkající se existence mnoha virových rodin.

Je také velmi nepravděpodobné, že takové exocyty a endocyty jsou přenášeny kapkami ve vzduchu. Je to, řekl bych nejhloupější neefektivní způsob, jak rozesít tak inteligentní přenašeče informací v buňkách mezi jednotlivými a různými organismy různých druhů a tím a proto nic takového neexistuje, protože jen naše duše dokáží vytvořit dokonalost.

V Obecné Teorii Biologické Regulace jsem prokázal, že regulace genetického kódu probíhá na supramolekulární elektromagnetické kvantové úrovni účastnících se biomolekul, což je tak dynamické, komplexní a ve skutečnosti vždy inteligentní a pro lidskou mysl zcela nepředstavitelné. Současní vědci nemají ani ponětí o těchto extrémních a komplexních biologických procesech, třeba jako sestřih proteinů a představují je velmi surovým způsobem bez poskytnutí jakéhokoli vysvětlení „neviditelné ruky“, která na kvantové úrovni pohání tuto nádhernou dokonalost.

I já sám jsem rychle dosáhnul limit svého vědění také z důvodu nedostatku důvěryhodných vědeckých důkazů v literatuře. Ale vždy jsem vycházel z energetických principů biologické regulace UZ, to znamená, že jsem vycházel z Prvotního Termínu našeho vědomí a mohu jednoduše vyřadit všechny falešné představy jako N-sety, při postulaci všudypřítomné, vzájemně výhodné koexistence všech forem života Všeho-Co-Jest, kde smrt jako koncept neexistuje, ale je pouhou iluzí omezených lidských myslí.

Například kdy jsme se během LBP setkávali opakovaně epizodami podobnými chřipce, které se mohou dokonce projevit jako akutní broncho-pneumonie, jak jsem před více než dvěma desetiletími popsal. S takovými příznaky se můžeme setkat, když se tělo rapidně přizpůsobuje vyšším vibracím a zároveň je z těla vyloučeno mnoho hustoty. To se často děje během hlavních vzestupových portálů a zároveň najednou zasáhne široké skupiny kandidátů na vzestup.

Během let jsme pozorovali, uveřejnili a diskutovali o mnoho takových vzestupových chřipkových epizodách, kdy členové PAT v ten stejný čas zažívali ty stejné dechové potíže, zatímco se přizpůsobovali novým energetickým úrovním a rychle vylučovali husté energetické vzorce a strachy z jejich fyzických těl.

Takovéto energetické jevy mohou být velmi dobře vyloženy na lékařské úrovni jako “vzestupová chřipková epidemie”. Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo kandidátů na vzestup velmi po skromnu, nebylo možné vyhlásit takovou vzestupovou chřipkovou epidemii. S nynějším obrovským probuzením lidstva dnes zažívají miliony lidí vzestupové příznaky, zejména dýchacího systému, jenž je jako první ovlivněn vlnami vzestupu, které letos pohltí lidstvo a Zemi v podobě neustále rostoucí transformační vlny tsunami vedoucí k planetárnímu vzestupu.

Abychom mohli popsat synchronicitu výskytu takových respiračních příznaků, které se zjevně projevují jako chřipkové epizody, nepotřebujeme koncept nákazy, protože tyto epizody vzestupu jsou koordinovány na úrovni duše. Čím více lidí se bude synchronně účastnit takových vln a portálů vzestupu, tím větší bude synergie planetárního vzestupu a tím rychleji se lidstvo přesune do 5D.

Doufám, že to vysvětluje celkovou iluzi, kterou lidstvo vytvořilo kolem takzvaných epidemií, a nebezpečí šíření nakažlivých virových a bakteriálních chorob, které napravuje současný idiotský lockdown. Toto je další záměrná falešná představa temné kabaly, která má vyděsit masy a vnutit jim jejich nízkofrekvenční scénáře sestupu, kde budou muset vstoupit do velmi dlouhého a příšerného inkarnačního cyklu masivního karmického vykoupení, než se budou moci kvalifikovat na případný vzestup ve velmi vzdálené budoucnosti.

Všechny úkazy, které můžeme v životě pozorovat, jsou důvěrně související a vzájemně závislé. Každý atom a elementární částice v má v tomto vesmíru nekonečné vědomí a existuje v perfektní harmonii se všemi ostatními částicemi a systémy. Lidské lineární vnímání přemýšlení nemůže pochopit tuto nádhernou harmonii a synergii mezi všemi systémy a úrovněmi ve Všem-Co-Jest a vytváří tak monstrózní představy, jako tento lockdown jenž má údajně zachránit lidské životy, ale ve skutečnosti přispívá k jejich úmrtím (např. bakteriální nemoce).

Nicméně zde byly záměrná místní usmrcení lidí jinými smrtícími látkami, aby tak vystrašili lidstvo a jejich pachatelé jsou pod zemí žijící reptiliáni a jejich lidští lokajové v politice a tajné služby, což jsme mohli vidět v Bergamu v Itálii a taktéž na začátku v New Yorku. Proto nyní Američané a Trump obviňují Číňany z temných konspirací, aby tak odvrátili pozornost od svých zločinů doma, kde je Trump obětí tohoto spiknutí a musí hrát tuto hru, aby přežil. Spoustu jedovatých plynů způsobuje v určitém množství dýchací potíže a je velmi snadné je pro určitou část obyvatelstva lokálně a v malých dávkách rozšířit a způsobit tak v jakékoli čtvrti, či domově důchodců masová úmrtí. Spočítejte si to!

V minulost se např. jako obávaní “muži v černém” objevili nechvalně známí Deros, což je jedna z mimozemských humanoidních ras, žijící pod zemí a spadají do Ďábelské šestky z Orionské/Reptiliánského impéria a nakazili obyvatelstvo morem, když roznášeli ve čtvrtích lahvičky s bakterií Yersinia pestis a pak malovali kříže na dveřích domů, které nakazili. Proto ten název “černá smrt”, která nemá nic společného s nemocí černé barvy, ale s muži v černém kteří jí roznášeli. Tento pojem existuje v téměř všech jazycích a zemích, které tento mor zažily. Existuje spoustu historických zpráv, které potvrzují tento fakt, ikdyž se je historici snažili v oficiální historiografii zfalšovat a potlačit. Dokonce i Hollywood převzal tento temný motif pro jeho sci-fi filmy, kdy jako obvykle zaměnil původní pravdu za lež.

Nic se od středověku ve smyslu krutosti a zákeřnosti vládnoucích elit z Orionsko/Reptiliánského impéria nezměnilo, jelikož v se v podstatě tyto ohavné reptilánské, tvar-měnící bytosti snaží o vytvoření lockdownu vydíráním politiků smrtí. Jejich cílem vždy bylo zdecimovat lidstvo, aby tak bylo lépe ovladatelné. Tato monstra jsou nyní odstraňována ze všech vzestupujících časových před tím, než nastane posun ve vědomí, což by se mohlo stat kolem Letního slunovratu.

Začalo to dnes, 10. června, a očištění bude provedeno na všech vzestupných časových osách až do slunovratu. Většina reptiliánů tyto masivní vibrace a světlo, které pochází přímo z Centrálního Slunce, nemůže vystát a jednoduše se rozpadají. Jejich lidští pohůnci na zemi nicméně stále vládnou do doby, než budou odstraněni z mocných pozic a poté, co nastane posun, sestoupí na nižší časové osy.

Jen poté mohou pro spící masy opravdu nastat odhalení. Začnou s odhalením pravdy ohledně nynějšího lockdownu, jelikož obsahuje veškeré hlavní prvky zrady a pravd, kterých si lidstvo musí být nejprve vědomo než může začít z jeho přípravou na posun. Tento článek byl inspirován Svatým Germanem a dalšími nanebevzatými mistry jako spoučtěč nadcházejících odhalení a teoretických program ohledně řešení pravdy čistým, logickým, axiomatickým a holistický způsobem.

To v první řadě zahrnuje odhalení o účelovém zfalšování lidské vědy, která předstírá, že má monopol na pravdu, zatímco je používána jako zákeřná společenská doktrína k zotročení lidstva. S výjimkou PAT není nikdo z ostatních pracovníků světla, kteří představují osvícenou menšinu lidstva a očekávají nějaké zjevení v současném Konečném Čase, připraven zažít největší odhalení ve vědě, protože sami o vědě nemají žádné ponětí a raději mnoho let vytrvale ignorují a odmítají UZ. Proto mnoho z těchto samozvaných guruů míří k velké osobní mentální a emoční katarzi, až si brzy uvědomí, jak neadekvátně jsou na tento posun připraveni a jak hloupě ztráceli čas náhradními tématy kolem lásky a světelné iluze. Toto hořké odhalení zde musí být take zmíněno – znamená to začátek všech odhalení.

Následně nastanou odhalení o zradě a lžích v politice, ekonomice a náboženstvích a závěrem osobní uznání, že všichni lidé nesou zodpovědnost za všechny tyto lži, jelikož je nekriticky a zbaběle přijmuli a dokonce se v nich cítili pohodlně.

Lidé si musí uvědomit, že nemají šanci vzestoupit, jestliže budou rozdělovat lidstvo na viníky a oběti a budou sami sebe posuzovat jako oběti. Všichni lidé jsou zároveň viníky a oběti. Jakmile v následujících dnech vzestoupíme a nastanou odhalení, tak nezůstane kámen na kameni. Všechny tyto lži a iluze musí přijít do popředí – osobní, nejvíce intimní klamy a kolektivní, nejskrytější lži a zvěrstva.

Tahle realita je jedna velká iluze, vytvořená mnoha účelovými a zákeřnými lžemi, které nakonec vedou k lidské smrti. To je důvod, proč hlavní a nejdůležitější pravdou musí být uznání naší nesmrtelnosti jako lidských bytostí a duší a multidimenzionálních entit – lidé mohou vzestoupit a překonat fyzickou smrt. Tento duchovní pohled eliminuje všechny současné existenční obavy lidí, ve kterých jsou uvězněni, a to ještě více za současného divokého lockdownu.

Z tohoto důvodu začne posun vzestupem vybraných jedinců, kteří dosáhli svého LBP a jsou připraveni sloužit jako nanebevzatí mistři, duchovní vůdci a léčitelé lidstva. Toto je naše poslání a poslání PAT a jsme na to připraveni. 

Další literatura o podvodu s koronavirem:

 

This entry was posted in Ascension. Bookmark the permalink.

Comments are closed.