De Nieuwe “Astral” Munteenheid Komt

Een Wereldwijde Reset van het Orion Monetaire Stelsel na zijn totale ineenstorting dit jaar.

Georgi Stankov, 1 maart 2016

www.stankovuniversallaw.com

Translated from English into Dutch by Nel Verburgt

Beste George, eigenlijk heb je de Onafhankelijkheidsverklaring geschreven, met meegeleverde aanwijzingen voor de werkelijke condities van noodzakelijk bestaan, om het een multidimensionaal mens mogelijk maken om in de toestand van het Nu te werken en mogelijk het belangrijkste document dat ooit is geproduceerd. Gefeliciteerd. – Brad Barber

Introductie

Dit is een sleutelproject dat ik koester sinds de jaren 90, toen ik de aard van geld als spiegelbeeld van de eigenschappen van energie volledig begreep. Volgens de nieuwe physical and mathematical Axiomatics of the Universal Law (fysieke en wiskundige axiomatiek van de Universele Wet), is er alleen energie, dat wil zeggen Al-Dat-Is is energie. Vandaar dat elke nieuwe monetaire vorm die het huidige mislukte Orion-Ponzi financiële systeem vervangt, de eigenschappen van energie op een ideale manier zal moeten uitdrukken. Ik heb een overvloed aan artikelen gewijd aan de manier waarop dit nieuwe digitale, numerieke systeem van betalingen en transacties moet werken. In wezen zal het nieuwe monetaire systeem fungeren als het Internationale Stelsel van Eenheden in de fysica (SI-stelsel) en zal geen waarde op zich hebben.

Tussen haakjes – ik heb bewezen dat alle fysieke dimensies en eenheden in het SI systeem gereduceerd kunnen worden tot twee dimensies: ruimte en absolute tijd (= frequentie), wat ruimte-tijd is. Ruimte-tijd is hoe mensen energie waarnemen met hun beperkte zintuigen in een 3D wereld. Ik heb aangetoond hoe geld de eigenschappen van ruimte-tijd reflecteert, juist het feit dat ruimte en tijd canoniek geconjugeerde constituenten zijn die zich wederkerig ten opzichte van elkaar gedragen op een dialectische wijze. Wanneer ruimte uitbreidt, neemt frequentie (tijd) af en vice versa. Ruimte is omgekeerd evenredig ten opzichte van energie s ~ 1/E, terwijl frequentie evenredig is met de hoeveelheid energie in een systeem f ~ E. Het is ook belangrijk te benadrukken dat lineaire (conventionele) tijd identiek is aan ruimte t=s, lineaire tijd is een pleonasme (synoniem) voor ruimte.

Het onderscheid tussen deze twee identieke fysieke grootheden door het menselijke denken, is de bron van alle illusie van waarneming van deze soort in een geïncarneerde staat.

In financiën is de inflatie van geld, de hoeveelheid gedrukt papiergeld, gelijk aan ruimte en deze opgeblazen valuta is omgekeerd proportioneel aan de energie die het draagt, met andere woorden, zijn waarde daalt. Alle waargenomen monetaire verschijnselen, zoals inflatie, deflatie, devaluatie etc., kunnen eenvoudig worden verklaard door de aard van ruimte-tijd als door mensen waargenomen energie – met de wederzijdse aard van zijn bestanddelen, ruimte en tijd. Deze theoretische uitweiding is onmisbaar voor een juist begrip van het nieuwe valuta project hieronder.

Hier zal ik de nieuwe “Astral” valuta presenteren, die onmiddellijk in alle nieuwe 4D werelden zal worden geïntroduceerd, nadat het huidige Orion monetaire systeem ineenstort en de gehele oude matrix zal worden ontbonden. Deze centrale gebeurtenis zal zonder twijfel dit jaar plaatsvinden en de maand maart lijkt een periode in lineaire tijd te zijn met een hoge waarschijnlijkheid voor het plaatsvinden van deze gebeurtenis. Derhalve de urgentie van dit sleutelproject in het ascentiescenario voor deze bovenste moederplaneet.

Sinds begin dit jaar ben ik een zeer intensieve discussie met Brad aangegaan om alle aspecten van dit nieuwe project te verkennen en het optimale tijdstip uit te vinden om de nieuwe “Astral” munt in te voeren, eerst in de VS en onmiddellijk daarna wereldwijd. We zijn tot de unanieme conclusie gekomen dat we op de rand staan van een totale ineenstorting van het financiële systeem en dat het heel belangrijk is om mentaal en intellectueel klaar te zijn voor dit project wanneer de wereldwijde crash plaatsvindt. Bovendien zijn we ons bewust van het feit dat we met onze gedachten dit project creëren, dat het al een realiteit is in de nieuwe 4D werelden.

Zoals we deze laatste dagen en weken hebben gezien, is het niet zo dat we zullen ascenderen en uit deze realiteit verdwijnen, maar dat we de 5D hemel hier op deze bovenste moeder planeet zullen brengen. Dit zal in eerste instantie gebeuren in bepaalde gebieden in de wereld waar steden van licht al bestaan en waar de vibraties van dit holografische model de drempel van het 12e niveau van de bovenste 4D hebben bereikt en het voorbereiden voor zijn fase-overgang naar de nieuwe 5D werkelijkheid. Sedona en Jerry zijn de wegwijzers in dit ingewikkelde proces van individuele en collectieve ascentie, zoals we al hebben gezien (we have already seen).

De faseovergang naar de steden van licht (cities of light) zal het eerst door de PAT en de eerste golf van ascentiekandidaten worden bereikt en daarna zullen vele anderen van de tweede golf en geïncarneerde transliminale zielen als walk-ins ons volgen. Hun aantal groeit weer exponentieel na de laatste grote ID verschuiving (latest major ID shift in January) in januari, toen velen van hen de lichamelijke dood op lagere tijdlijnen ervoeren.

Onderstaand zal ik een overzicht weergeven van de basisprincipes van de nieuwe munt “Astral” die we als geascendeerde meesters onmiddellijk zullen introduceren na de totale ineenstorting van het Orion monetaire stelsel en de sluiting van alle banken in de westerse wereld. Dit nieuwe project, dat Brad en ik sinds het begin van 2016 zeer intensief aan het uitwerken zijn in dagelijkse correspondentie, dat ook een grondige analyse van het aanhoudende wereldwijde financiële drama inhoudt, is alleen bedoeld als een tijdelijke oplossing in de overgangsperiode voordat de aard van geld door alle mensen wordt begrepen, zodat dit volledig kan worden afgeschaft.

Deze overgangsperiode beschrijft de tijd onmiddellijk na de totale ineenstorting van het financiële systeem, die net zo goed in maart kan plaatsvinden, maar zeker dit jaar, die zolang zal duren totdat het collectieve bewustzijn de drempel van volledig ontwaken bereikt. Om te begrijpen hoe urgent dit project is, moet je er rekening mee houden dat de heersende cabal en hun banksters reeds plan B en plan C hebben, wanneer hun huidige plan A om de mensheid tot slaaf te maken door het financiële juk van het bestaande Orion monetaire systeem, faalt.

Er wordt nu bijvoorbeeld veel gepraat over een wereldwijde reset van het financiële systeem door de herinvoering van de goudstandaard. De argumenten zijn niet nieuw en ze eindigen allemaal in de poging om het huidige mislukte financiële systeem en de oude valuta’s, in de eerste plaats de waardeloze dollar als de belichaming van wc-papiergeld, te redden. Vandaar dat geen van deze plannen een haalbare oplossing presenteren, een echte hervorming van het monetaire systeem volgens de nieuwe spirituele principes die wij, de PAT, voorstaan, maar slechts kleinzielige inspanningen zijn om het oude systeem te repareren en de status quo te behouden. Dit, zoals we allemaal weten, zal niet gebeuren en dat is de reden waarom we de nieuwe “Astral” valuta hebben ontwikkeld, die de dollar, de euro, de yen en alle andere fiatvaluta’s zal vervangen.

Dit is plan A van de PAT en van alle eerste golvers, die de nieuwe geascendeerde meesters en Logos Goden van de nieuwe 4D werelden zullen zijn. Zij zullen de ware spirituele hiërarchie van de nieuwe mensheid vertegenwoordigen en dit omvat de introductie van een nieuw, rechtvaardig systeem van betalingen en transacties in de tussentijdse fase van transfiguratie van deze mensheid naar een transgalactische beschaving.

Alle huidige kritische experts in financiën gieten eigenlijk water op de molens van de heersende cabal met hun inadequate financiële voorstellen en ideeën, die voortkomen uit een sterk verzuild denken en een totale misvatting van de leidende spirituele principes achter ieder menselijk bestaan, evolutie en schepping.

Deze alternatieve denkers, die Brad en ik van tijd tot tijd citeren om je geïnformeerd te houden over de huidige stand van zaken in de financiële sector, zijn niet erg verschillend van de talloze economische en financieel onwetende lichtwerkers, die het idee bepleiten van de duistere geheime diensten over het bestaan van “verborgen St. Germain fondsen, die op wonderbaarlijke wijze voor de massa geopend zullen worden door enkele obscure “verlichte” geheime genootschappen en onder alle mensen goudmijnen zullen verspreiden. Naïviteit is altijd de grootste valkuil voor alle mensen geweest, dat hen tot een makkelijke prooi maakt voor duistere manipulaties en leugens.

Hieronder zal ik uitleggen wat de geheime fondsen van St. Germain in werkelijkheid zijn. Hij is nu voortdurend in onze energievelden en communiceert zowel met Carla als mijzelf inzake verschillende onderwerpen. Zoals ik heb gerapporteerd, kwam hij tijdens de opening van het Kerstmis Portaal op 25 december 2015 met grote zekerheid van optreden naar ons toe en beloofde ons in deze eindfase van ascentie te helpen. Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden en is sindsdien altijd in onze buurt. Hij moedigt Carla aan om de violetgouden vlam te gebruiken, waarvan zij de nieuwe chohan is, om deze realiteit te transmuteren en zij gebruikt het nu op een heel krachtige wijze om dit onrechtvaardige, bedrieglijke Orion-Ponzi monetair systeem te transformeren in een rechtvaardig systeem van betalingen en transacties, die welvaart en vrede zullen brengen voor de hele mensheid. De essentie van dit nieuwe systeem is het onderwerp van dit essay.

St. Germain inspireert me om dit project te ontwikkelen en vooruit te helpen voor de gehele mensheid, als het enig mogelijke alternatief wanneer de oude matrix geheel in elkaar stort en de massa in totale wanhoop zal verkeren. Het opent het helderste perspectief voor de snelle transformatie van de huidige mensheid in een ontwikkelde en verlichte transgalactische samenleving. Hoewel de meeste elementen van het nieuwe systeem van betalingen en transacties door mijzelf ongeveer 20 jaar geleden zijn ontwikkeld, gaf St. Germain me de ontbrekende schakels in februari 2016, die me hielpen om het nieuwe idee te completeren.

Zoals ik hieronder zal uitleggen, zal de nieuwe “Astral” munteenheid een totaal nieuwe start zijn van niet alleen het oude Orion-Ponzi financiële systeem, maar ook een totaal nieuwe start van de huidige menselijke samenleving. Het zal leiden tot de snelle afschaffing van de nationale staat met al zijn onderdrukkende instellingen, zoals fiscale (overheidsinkomsten) systemen, centrale banken, allerlei soorten banken, het hele rechtssysteem dat deze problemen behandeld met inbegrip van alle drone-beroepen zoals accountants, financiële makelaars en onroerend goed makelaars etc., geassocieerd met deze onproductieve activiteiten.

De spirituele en organisatorische beginselen van de nieuwe “Astral” munteenheid.

Recente historie van het project.

De uitwerking van de spirituele en organisatorische beginselen van de nieuwe “Astral” munteenheid werd geïnspireerd door mijn Hoogste Zelf en zeer waarschijnlijk door St. Germain op 27 januari voor de eerste keer, toen ik de volgende theoretische vraag stelde aan mijzelf en aan Brad in een brief aan hem :

“Beste Brad,

onze laatste uitwisseling van ideeën leidde onvermijdelijk tot de eenvoudige en kernvraag:

‘Waarom hebben wij al die investeer-jongens met hun nep geld nodig om naar ons toe te komen en ons project te sponsoren, terwijl we weten dat hun geld waardeloos is en waarom wachten we tot hun denkwijzen verbeteren? Het is om gek van te worden (“Das ist doch zum Mäusemelken!”, om een Duitse gezegde te citeren) – niets nuttigs zal uit deze mensen komen?

Vandaar dat ineens alle stukjes van het nieuwe project samen kwamen met betrekking tot:

1) Wat je zei over Bitcoin, goud en andere nieuwe alternatieve munteenheden.

2) Wat ik tot nu toe heb geschreven over een nieuw, neutraal digitaal numerologisch systeem van betalingen en transacties, die als een SI-systeem in de fysica zullen werken, dat zal dienen als een maat van menselijke prestaties en behoeften, zonder enige waarde op zich.

3) Jouw persoonlijke ervaringen met Bitcoin en

4) Onze beoordeling van de huidige situatie op de grond – de onverzettelijkheid van de financiële jongens en de mensheid als geheel en de irrelevantie van hun waardeloze geld. Het is als pogen om een goede wijn uit azijn te maken.”

Erop volgend komt een concept dat ik meer dan 10 jaar geleden heb ontwikkeld voor een algemeen directeur van een grote Duitse bank met het hoofdkantoor in München, die ik kende, maar natuurlijk reageerde hij er niet op omdat hij bang was voor de vrijmoedigheid van mijn ideeën. Maar op dat moment spoorde mijn Hoogste Zelf mij aan om dit concept te presenteren, omdat het deel uitmaakte van de strategie van de Hogere Sferen voor een verandering op deze planeet en ik was de wegwijzer. Nu zou ik graag al deze punten samenvoegen.”

Daarvoor bespraken we de mogelijkheid van de oprichting van een nieuw fonds in de VS om nieuwe patenten en technologieën te promoten, gebaseerd op de nieuwe theorie van de Universele Wet. Ik heb berekend dat alleen al de innovaties en registratie van de nieuwe, effectieve, celstimulerende medicijnen in de farmaceutische industrie 500 miljard Amerikaanse dollar zal besparen voor zinloos Onderzoek en Ontwikkeling en nieuwe omzet van tenminste hetzelfde bedrag elk jaar zal genereren.

Gezien de massale sterfte van alle “eenhoorns” (nieuwe bedrijven die naar verluidt innovatieve 3D-technologieën ontwikkelen) in de Verenigde Staten in de huidige crisis, nadat ze honderden miljarden Amerikaanse dollars aan geïnvesteerd vermogen hebben verspild zonder rendement, stelde ik Brad voor dat het tijd is voor de oprichting van een nieuw fonds, om de nieuwe technologieën van de Universele wet te promoten, met inbegrip van nieuwe vormen van behandeling in de gezondheidszorg en nieuwe technologieën in de industrie op basis van supergeleiding.

We bespraken de verschillende mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe investeerders nadat ze veel geld hebben verloren in de huidige financiële crisis, die sinds het begin van dit jaar meer dan 15 biljoen Amerikaanse dollar aan rijkdom heeft weggevaagd. Maar we hadden beiden het ongemakkelijke gevoel dat ons nieuwe project niet zou werken op de manier waarop we het in eerste instantie hadden geconceptualiseerd. Zoals het geval is met al deze projecten die goddelijk geïnspireerd zijn, moet men groot denken en starten vanaf de uitgangspunten van de nieuwe theorie van de Universele Wet.

We kwamen tot de conclusie dat we het huidige toiletpapiergeld en hun gefrustreerde eigenaren niet nodig hebben om ons werk en toekomstige bijdragen aan de mensheid als opgestegen meesters te eren.

In plaats daarvan zullen we zelf een nieuwe munteenheid creëren en de spirituele en organisatorische grondbeginselen vestigen voor de stichting van een nieuw soort emissie en investeerdersbank, die echter niet een “bank” wordt genoemd, aangezien dat woord een heel slechte reputatie heeft. 

Emissie en Investeer Coöperatie (EIC)

De nieuwe munteenheid zal precies zo functioneren als het digitale numerologische SI-systeem van betalingen en transacties dat ik in het verleden heb gepresenteerd, maar het zal de volgende naam hebben:

Astral

Derhalve zullen we een EIC creëren met de nieuwe munteenheid: “Astral”.

Deze nieuwe munteenheid zal geworteld zijn in de invoering van alle nieuwe 4D en 5D technologieën. De activa zullen de nieuwe technologieën zijn die uit het Licht komen. Uiteindelijk zal deze valuta de vertegenwoordiging zijn van het ascentieproces van de mensheid en Gaia naar hogere dimensies, voordat al het geld kan worden afgeschaft. Op deze manier zullen we ons doel zeer effectief bereiken en wij zullen de oude rotjongens en hun waardeloze papiergeld elimineren, omdat ze ons niet langer dienen en omdat ze niet de nieuwe ascenderende realiteit vertegenwoordigen. Trouwens, de oude valuta’s moeten sowieso in de komende crash worden geëlimineerd, zoals dit naar voren is gebracht en is besproken door de PAT in het verleden.

De naam “Astral” werd bewust gekozen voor de nieuwe munt. Afgezien van het Engels, dat is een zeer beperkte taal is in termen van grammatica, hebben alle andere talen geslacht, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en alle Slavische talen bijvoorbeeld. In dit geval is “Astral” een mannelijke munteenheid (“Astro” zou neutraal zijn en “Astra” vrouwelijk). Het is krachtiger om te zeggen: “dit artikel kost twee Astrals” dan om te zeggen dat het twee Astro kost, dat zwak is als een neutraal zelfstandig naamwoord. Het klinkt heel erg zoals de Spaanse reaal op het hoogtepunt van de echte Spaanse macht toen dit rijk Amerika veroverde. We hebben mannelijke energie achter de nieuwe munt nodig om de noodzakelijke transformatie te maken van de huidige, op schulden gebaseerde waardeloze fiat valuta, zoals de dollar, naar de nieuwe munteenheid, die geworteld zal zijn in de energetische kracht van de Bron. Hoe? Ik zal het hieronder uitleggen.

De nieuwe “Astral” valuta en het EIC zal precieze, eenvoudige, voor zich sprekende spirituele en logische principes volgen op basis van de aard van energie, omdat geld slechts een vervanging en een spiegelbeeld is van de eigenschappen van energie:

1) De “Astral” zal beschikbaar zijn voor iedereen die het aanvaardt, onafhankelijk van lichamelijk werk maar afhankelijk van zijn/haar echte behoeften. Het is een onschendbaar, goddelijk recht van iedereen om deze munteenheid te bezitten en te gebruiken volgens de spirituele principes die hebzucht, gierigheid, manipulatie en speculatie, enz. uitsluiten. Met andere woorden: alle menselijke ondeugden die voortvloeien uit het begrip van de scheiding van de Bron en de afwijzing van de Eenheid, zullen geen betrekking hebben op deze valuta. Mensen die blijk geven van deze ondeugden zullen geen toegang tot Astrals en het EIC hebben. Zij zullen genoegen moeten nemen met de oude valuta’s, in het geval dat ze nog bestaan of door te ruilen, totdat ze voldoende geëvolueerd zijn om de nieuwe munt te aanvaarden, die immense rijkdom en welvaart voor de hele mensheid zal brengen, zoals ik hierna zal aantonen.

Deze uitsluiting zal heel gemakkelijk worden uitgevoerd door de volgende bijkomende principes en criteria:

2) Er zal geen rente zijn of enig andere virtuele derivaten of middelen die kunstmatige inflatie van deze munt creëren.

3) Er zal geen speculatie zijn ten opzichte van andere, nog bestaande valuta. Deze principes gelden voor de interim-fase, later zullen ze vanzelfsprekend zijn als alle andere valuta’s ophouden te bestaan.

4) De nieuwe Astral heeft haar activa in de hemel, dat wil zeggen in alle nieuwe technologieën die door middel van deze munt uit de hogere sferen en door ons als geascendeerde meesters zullen komen en op de nieuwe aarde zullen worden verspreid in de interim-periode van overgang, voordat al het geld, inclusief de “Astral”, kan worden geëlimineerd. Er is nog een belangrijke reden waarom de nieuwe Astral munteenheid is geworteld in de hemel, in de hogere dimensies of de Bron, die ik hieronder diepgaand zal bespreken.

5) In het begin zal de Astral worden gekoppeld aan goud (en zilver), zeg 100 Astrals voor een ounce (28.3495231 gram) goud. Dit zal op een ideale manier gebeuren en alle eigenaren van goud zullen deze koppeling accepteren. We hebben geen een enkele ounce fysiek gedolven goud nodig om de Astral aan goud te koppelen. Hier zijn een aantal overwegingen waarom:

– Volgens punt 4) heeft de nieuwe Astral haar activa in de hemel, dat wil zeggen in alle nieuwe technologieën die door middel van deze valuta zullen komen en op de nieuwe aarde zullen worden verspreid in de interim-periode van overgang voordat al het geld, met inbegrip van de Astral, kan worden geëlimineerd.

– Goud heeft vanuit een hoger perspectief helemaal geen vermogenswaarde, maar het heeft een historische betekenis gekregen als een universeel middel voor het verzamelen van materiële rijkdom in de oude 3D werkelijkheid.

– Het kan echter niet functioneren als een flexibel systeem van betalingen en investeringen ten gevolge van de fysieke aard en schaarste. Opslag en transport van goud leveren enorme logistieke problemen op voor elke goudvaluta in een dynamische en snel evoluerende samenleving en economie, waar geld in omloop heel makkelijk, onder alle omstandigheden flexibel en aangepast moet zijn.

Dat is de reden waarom de cabal in staat was om makkelijk goud als een valuta te elimineren, toen de laatste moderne herstart van het Orion financiële systeem voor de Nieuwe Wereld Orde werd uitgevoerd door Nixon in 1971. Hij schafte eigenhandig de goudstandaard van de dollar als wereldmunteenheid af en creëerde aldus de huidige waardeloze fiat valuta.

– Aan de andere kant, als alle oude valuta’s hun waarde verliezen in de komende crash, dan zou dit goud niet helpen zijn voorbije belang te herwinnen, omdat de elite een andere vorm van papiergeld kan introduceren dat goud zal uitsluiten en tegenwoordig is er veel angst onder eigenaren van goud dat de staat al het goud en zilver in beslag zal nemen in de komende crash, zoals de regeringen tijdens de Grote Depressie deden.

– Als de cabal Plan B uitvoert en nieuwe valuta creëert gebaseerd op minimale hoeveelheden goud, dan zal deze nieuwe goudstandaard alleen een symbolisch karakter hebben vanwege het feit dat de werkelijke hoeveelheid goud op deze planeet oneindig klein is vergeleken met de hoeveelheid geld in omloop die nodig is om de wereldeconomie drijvend te houden, zelfs als alle schulden en speculatieve financiële zeepbellen zoals derivaten worden geëlimineerd door een wereldwijde schuldkwijtschelding. De verwatering van deze nieuwe goudstandaard zal binnenkort leiden tot dezelfde situatie als dit jaar, waarin de crash onvermijdelijk is en al begonnen is.

Alchemistisch goud versus fysiek gedolven goud

Het idee om de nieuwe Astral valuta aan goud te koppelen is zowel praktisch als theoretisch van karakter. In wezen heeft de nieuwe munteenheid geen goud nodig om de huidige fiat valuta’s en functies op een perfecte manier te hervormen, zoals we hierboven hebben besproken. Echter, in de interim-periode van overgang dienen we de collectieve mentaliteit van de mensheid te overwegen, die volledig rond het concept van het geld wordt geclusterd als iets van de grootste waarde.

Alle menselijke activiteiten worden nu gemeten in geld en er is een algemene opvatting dat alles wat geen geld aantrekt, zoals dat het geval is met onze spirituele activiteiten met inbegrip van het schrijven van dit essay over geldhervorming, van geen waarde is. Dit is de klassieke Orionmentaliteit van de huidige vernederde mensheid in de eindtijd en we moeten deze betreurenswaardige menselijke conditie in ons nieuwe project overwegen, om dit financiële Ponzi systeem te hervormen wanneer het crasht in de komende dagen en weken.

Wanneer de huidige fiatvaluta al hun waarde verliezen met de komende hyperinflatie als gevolg van de afwikkeling van alle schulden in de vorm van slechte leningen, virtuele derivaten en activabubbels, veroorzaakt door oneindige kwantitatieve verruiming en het drukken van geld uit lucht, dan zullen de mensen in hun wanhoop een nieuwe munt eisen die gebaseerd is op reële waarde. Het argument dat de nieuwe astrale 4D en 5D technologieën waardevol zijn en voldoende krediet voor de nieuwe Astral munt verschaffen, zal mogelijk niet veel mensen die niet volledig ontwaakt zijn, overtuigen wanneer de crash komt en zal een nieuwe herstart van het Orion monetaire stelsel noodzakelijk maken. In hun heersende agnosticisme kunnen ze neigen naar het aanvaarden van het valse Plan B of C van de heersende cabal, in plaats van ons voorstel voor een nieuwe Astral munt te accepteren. Vooral omdat het enige tijd zal duren voordat wij, als geascendeerde meesters, de nieuwe astrale technologieën kunnen introduceren in de nieuwe 4D werelden.

Zoals je misschien al gemerkt zult hebben, gaat al mijn argumentatie over de overgang van het huidige 3D-holografische model naar zowel deze nieuwe 4D werelden als naar 5D, New Lemuria, waar we zullen ascenderen en waar vanaf het  allereerste begin geen geld zal zijn. We zullen in staat zijn om meteen alles wat we nodig hebben en verlangen te creëren. Deze zielstechnologieën van onmiddellijke schepping hebben geen enkele vorm van geld als een uitwisselbaar systeem van betalingen en transacties nodig voor onze directe energetische creaties. Dit moet overtuigend zijn voor mijn verlichte lezers die onze discussies op deze website vanaf het begin hebben gevolgd.

Wanneer ik zeg dat we fysiek goud voorlopig moeten accepteren als een goudstandaard voor onze nieuwe Astral munteenheid, dan is dit alleen gedaan met het oog op de vele mensen die hebben gespaard met goud en met betrekking tot menselijke traditie waar goud een sleutelrol speelt als een onderpand van rijkdom.

Het is slechts een noodzakelijk compromis om deze tussenperiode te overbruggen, die in de eerste plaats gekarakteriseerd zal worden door een gapende discrepantie tussen de snel ascenderende realiteit en de nog bestaande gnostische tekortkomingen onder de massa’s, die hen verhinderen de volledige omvang van deze kosmische verandering te bevatten. In feite zullen we, door het koppelen van de Astral valuta aan fysiek goud gewonnen in de mijnen, gewoon alle huidige ongezonde en valse speculaties in valuta en goudwisselmarkten elimineren.

Door de Astral aan goud te koppelen, zullen we feitelijk goud als zekerheidsmunt elimineren, zonder dat de eigenaren van goud in staat zijn om zich dit in eerste instantie te realiseren. Ik zal hieronder uitleggen waarom.

Mijn verklaring heeft te maken met de alchemie van goud en met ons als de meesters van alchemistische reactie, zowel in fysieke lichamen zoals getoond op deze website en in het bijzonder als geascendeerde meesters in kristallijne lichtlichamen. Het is algemeen bekend dat het concept van alchemie zich heeft ontwikkeld rond het aantrekkelijke idee dat mensen goud uit andere inferieure en goedkope metalen en verbindingen kunnen creëren in geheime alchemistische reacties. Hoewel niemand dit ooit aan de mensheid heeft bewezen, moet er een kern van waarheid zijn in deze alchemistische traditie die het menselijke denken fascineert. Natuurlijk is het niet mogelijk om bijvoorbeeld goud te produceren uit lood, maar zoals ik onlangs heb vernomen is het mogelijk om goud te produceren uit kwik.

En hier zit hem de kneep. Dit alchemistische goud is zuiver en heeft geen isotopen. Terwijl al het natuurlijke goud, zelfs wanneer het 99,99999…% zuiver is, verschillende isotopen bevat die kunnen worden gebruikt om te bepalen waar dit goud vandaan komt, omdat elke goudmijn zijn specifieke isotopische “vingerafdruk” heeft die bekend is aan de staatsmunt. Als je in een positie bent om zuiver alchemistisch goud uit kwik te produceren in een alchemistische reactie, dat vrij is van isotopen en probeert om het op de markt te verkopen, dan wordt u direct gearresteerd omdat de cabal niet wil dat de mensheid goud maakt. Ik weet dit feit sinds kort, maar het activeerde enkele verdere overwegingen betreffende ons nieuwe munt project.

Het is duidelijk dat we de nieuwe Astral munteenheid alleen na onze ascentie kunnen introduceren. Voordien moet de oude matrix totaal ineenstorten. Het huidige, snel uiteenvallende 3D holografische model kan vergeleken worden met twee treinen die in volle vaart in tegenovergestelde richtingen reizen – de  oude matrixtrein in de afgrond en de ascentietrein naar de hemel. In dit geval, als we verschijnen als geascendeerde meesters en de nieuwe munteenheid presenteren, dan kunnen we de mensen altijd vertellen – met betrekking tot hun oude gezichtspunten – dat we zoveel alchemistisch goud kunnen creëren als we nodig hebben om de nieuwe Astral munteenheid op goudstandaard te funderen.

We moeten demonstreren dat we puur alchemistisch goud kunnen scheppen, wat heel eenvoudig zou moeten zijn voor elke geascendeerde meester. Dit betekent niet we we dit goud in grote hoeveelheden zullen creëren, net zoals er tegenwoordig niet langer enig goud in de kluizen van de FED of de andere centrale banken is omdat het is gestolen door de cabal. Maar het idee dat zulk alchemistisch goud in de astrale gebieden bestaat – vandaar de naam van de nieuwe munteenheid – en indien nodig door ons elk moment gemanifesteerd kan worden, zal genoeg zijn om de nieuwe Astral als wereldmunteenheid stevig te vestigen, gebaseerd op de ware goudstandaard, als de dollar ineenstort. Er zijn nu veel geruchten dat zo’n soort herstart in de maak is met betrekking tot de oude munteenheden, maar het zal te laat zijn omdat we met onze munteenheid zullen komen. Daarom moeten we ascenderen voordat de uiteindelijke financiële ineenstorting plaatsvindt en de duistere cabal hun eigen verraderlijke herziening van de oude munteenheden maakt.

Het volstaat dat de mensen weten dat het mogelijk is om op elk moment alchemistisch goud te scheppen en dat er geen noodzaak voor de mensheid is om goud op de oude omslachtige wijze te delven, zoals ten tijde van de Neanderthalers die genetisch door de toenmalige machthebbers werden geconstrueerd om in de goudmijnen te werken. De nieuwe Astral munt zal niet alleen geworteld zijn in de nieuwe 4D en 5D technologieën, maar ook in de nieuwe goudstandaard op basis van zuiver alchemistisch goud zoals door ons, als geascendeerde meesters, gecreëerd. Dit zal alle kritische argumenten wegvagen met betrekking tot de waarde van de nieuwe valuta vanuit een conventioneel oogpunt, omdat er vele kleine emissie- en beleggingscoöperaties (EIC) zullen zijn die Astrals zullen creëren op lokaal, op gemeenschap gebaseerd niveau, zoals ik hierna uiteen zal zetten.

Op deze manier zullen we fysiek gedolven goud, dat het dichte holografische 3D-model van incarnatie vertegenwoordigt, vrijwel elimineren en het vervangen door de nieuwe alchemistische goudstandaard, geworteld in de hogere sferen. Dit is ook de meest effectieve manier om allerlei fraude en manipulatie van de nieuwe munt te elimineren, zoals ik hierna zal aantonen.

Voorlopig kunnen we twee goudstandaarden gebruiken:

  • De fysieke goudstandaard, die minder waardevol zal zijn en
  • de nieuwe alchemistische goudstandaard waar alleen wij, als de nieuwe geascendeerde meesters en Logos Goden, toegang tot en het monopolie van zullen hebben. Dit zal deel uitmaken van onze spirituele hiërarchie, zogezegd het materiële symbool van onze leidende positie in de nieuwe 4D werelden.

Natuurlijk, ik ben me ervan bewust dat ik het nu heb over een artefact – wie heeft er goud nodig in een geëvolueerde samenleving die alleen zonder geld kan gedijen, omdat het is gebaseerd op rechtstreekse individuele en collectieve schepping? Ik breng gewoon dit aspect naar voren voor de interim-periode, vóórdat de mensen leren om zonder geld te leven en klaar zijn om onze nieuwe Astrale munt af te danken nadat ze de ware aard van het geld hebben begrepen. Maar in de tussentijd moet dit een krachtig argument zijn dat alle pogingen om de nieuwe Astral munt te schaden, ontzenuwen zal.

Kun je je voorstellen hoe het zou zijn als je in staat bent op elke plaats op aarde goud te creëren of van de ene plaats naar de andere te vervoeren door middel van teleportatie, wanneer dat nodig is. In dit geval hoeven we geen logistieke problemen op te lossen met betrekking tot de opslag en distributie van goud op een omslachtige 3D wijze, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Centrale Bank heeft met goud dezer dagen. Dit is waar de meeste goud-gebaseerde valuta’s van de oude methode nu mislukken. Nu kun je de nieuwe Astral munt koppelen aan alchemistisch goud met een vaste prijs en iedereen zal het accepteren, omdat ze moeten geloven dat we een oneindige hoeveelheid goud kunnen creëren. En geloven is alles in financiën en in al het menselijk bestaan.

Dit is precies wat de geheime fondsen van de St. Germain echt vertegenwoordigen, waarover de New Agers zo veel praten en waarin ze zulke grote verwachtingen investeren om hen te redden van hun moeilijke leven in 3D. Ik besefte dit ten volle op 2 februari (Groundhog dag, waarop geen schaduw werd gezien en waarop een vroeg voorjaar – te begrijpen als herstart en Ascentie – werd voorspeld), hoewel het heel eenvoudig is. Het is geen toeval dat St. Germain ons weer bezocht op die dag en we voelden meteen zijn krachtige aanwezigheid.

We hebben onze frequenties nu zo ver verhoogd dat dergelijke contacten heel makkelijk zijn. Zoals u weet is Carla de nieuwe chohan van de violette-gouden vlam en dus de erfgenaam van St. Germain op deze aarde. Ze staat nu meer dan twee jaar onder zijn leiding, zoals op deze website is vermeld. Ik voel hem ook sterk de laatste tijd, maar we werken samen op een verschillend niveau.

Hij inspireert me om actief nieuwe concepten te creëren voor de nieuwe 4D werelden, die voornamelijk zullen worden bevolkt door de nieuwe rijpe zielen, die hun jonge-ziel-cyclus tijdens de komende laatste interdimensionale verschuiving zullen beëindigen, zoals ik in mijn zielleeftijd model heb uitgelegd. De grote golf van jonge zielen die op de vooravond staat van de overgang naar de rijpe ziel-leeftijd cyclus, woont momenteel in Noord-Amerika en dat is waarom ik hier ben om hen te begeleiden en de sociale voorwaarden te scheppen voor de nieuwe 4D mensheid. Zoals duidelijk is geworden dezer dagen, kunnen deze zielen niet de noodzakelijke ideeën genereren hoe de huidige verworden mensheid op eigen kracht te hervormen tot een nieuwe verlichte beschaving en hebben dringend mijn hulp nodig.

Dit is ook de reden waarom Brad en ik besloten hebben om dit project eerst in de VS en Canada te promoten voordat we het wereldwijd introduceren. We nemen ook het feit in beschouwing dat de dollar een wereldmunteenheids-systeem is met een totaal van meer dan 65% van de totale in omloop zijnde hoeveelheid geld en dat deze fiat valuta de belangrijkste boosdoener is van de meeste financiële fraude in het systeem.

Voordat we de nieuwe “Astral” munteenheid kunnen vestigen, moet de dollar worden afgeschaft als wereld fiatvaluta zonder fundering. Dit gebeurt nu tijdens de op handen zijnde financiële ineenstorting, dat een werelddrama is met vele parallelle en gelijktijdige handelingen. We hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze crash door het brengen van duidelijkheid over de werkelijke oorzaken van deze gebeurtenis, die van het grootste belang is in het ascentiescenario. Op een bepaalde manier kunnen we claimen dat we de plot van dit drama hebben geschreven – in mijn geval sinds 1997 – en daarna hebben we het aan de cabal en hun banksters overgelaten om het script uit te voeren zoals we het voor hen hebben geschreven, hoe zich uit de macht te ontzetten in de Eindtijd.

Dit is in wezen het doel van dit nieuwe project – hoe het oude financiële stelsel en de economie opnieuw in te stellen op een verlichte wijze met inachtneming van alle spirituele en organisatorische principes die voortvloeien uit de nieuwe theorie van de Universele Wet.

Ik deel dit nu met je om zo een completer overzicht te hebben en je argumenten dienovereenkomstig voor te bereiden wanneer je ascendeert of wanneer je deze nieuwe Astral munteenheid moet ondersteunen terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam bent. Want hoewel het succes van dit project gegarandeerd is en al realiteit is wanneer wij zullen ascenderen, moeten we de mogelijkheid niet negeren dat zeer binnenkort geld in oude valuta’s in dit project kan beginnen te stromen als het financiële systeem zichtbaar zal beginnen in te storten.

De teleurgestelde oude beleggers met nieuwe transliminale zielen als walk-ins, kunnen heel goed besluiten om naar ons toe te komen en ons smeken om hun waardeloze geld te veredelen via onze alchemistische reactie en het om te zetten in op goudgebaseerde Astrals. Dit alles zal zeer symbolisch van karakter zijn omdat er geen vermogenswinst in het nieuwe muntsysteem zal zijn, zoals ik hierna uiteen zal zetten. Maar wat is het huidige Orion monetaire systeem? Het werkt alleen met valse symbolen. De onze in plaats daarvan zal echt zijn.

Tot slot wil ik vermelden dat zuiver alchemistisch goud dat vrij is van isotopen, ook de beste manier is om duurzaamheid te bereiken. Het werd al gebruikt door vroegere beschavingen en daarom hebben we tegenwoordig de goudstandaard. Het symboliseerde onsterfelijkheid en ascentie. Puur alchemistisch goud zal een grote rol spelen in de toekomstige genezing van menselijke lichamen in de nieuwe 4D werelden, zodat de mensen 200-300 jaar kunnen leven of zelfs langer. Overvloed en een lange levensduur (goede gezondheid) gaan altijd hand in hand. Wanneer de alchemistische goudstandaard zal worden geschrapt, zal het een symbool blijven voor de menselijke levensduur en het innerlijke streven van de geïncarneerde ziel om deze materiële werkelijkheid te overstijgen, te ascenderen en terug te keren naar de Bron.

Verdere Organisatorische en ethische principes van de EIC en het gebruik van de nieuwe “Astral” munteenheid

De Emissie en Investerings Coöperatie, EIC, zal de nieuwe menselijke organisatorische vorm van de nieuwe Astral munt zijn. Het zal ook een aantal zeer eenvoudige, vanzelfsprekende, spirituele en gnostische principes volgen die de essentie van energie weerspiegelen:

1) Er zal geen fractioneel bankieren zijn en daarom gebruiken we niet het woord bank maar EIC.

2) Uitgifte van nieuwe Astrals. Wanneer bijvoorbeeld een groot project voor de productie van nieuwe technologieën op het punt staat te beginnen, zal er een financieel plan zijn dat alle investeringen schetst, zoals de aankoop van grondstoffen, menselijke arbeidskracht, enz. Dan zal de hoeveelheid geld voor dit project onmiddellijk worden aangemaakt door de EIC. Dit is geen lening, omdat er in de nieuwe Astral munteenheid geen leningen zullen zijn maar alleen geld in omloop, dat precies de hoeveelheid scheppend werk weerspiegelt dat door de mensheid is gedaan.

3) Hetzelfde geldt voor elk persoonlijk inkomen. Iedereen die de Astral aanvaardt, zal automatisch een inkomen in Astrals ontvangen dat makkelijk berekend wordt als een gemiddeld inkomen voor een fatsoenlijk leven in de nieuwe verlichte samenleving.

4) Op deze manier zal de nieuwe Astral munteenheid het optreden van inflatie beletten, dat de bron van alle kwaad is in de financiële wereld van vandaag. Er zal altijd een ideale correlatie van één-op-één (een dynamisch evenwicht) zijn tussen gecreëerd geld en geld in omloop aan de ene kant en de behoeften van de mensen en de activa van de reële economie aan de andere kant.

5) De Astral munt zal automatisch het bestaan van privé-eigendom en de accumulatie van materiële rijkdom uitsluiten. Wanneer bijvoorbeeld een nieuw jong stel een huis wil verwerven om kinderen te krijgen, die het hoogste goed in de samenleving zijn, dan zal de benodigde hoeveelheid geld om een huis te kopen automatisch worden gegenereerd. Later zal dit niet nodig zijn omdat er genoeg huizen zullen zijn om in te wonen.

6) Universeel inkomen zal worden gegarandeerd voor al diegenen die de Astral accepteren. Er zal geen spaargeld en accumulatie van rijkdom zijn. Als iemand zuinig is en van zijn universele inkomen overhoudt, dan kan hij de rest besteden aan gemeenschappelijke diensten ten behoeve van andere mensen of een donatie geven aan ander scheppingswerk in het collectief. Dat is de reden waarom ik het woord “coöperatief” gebruik in plaats van bank.

Hier zijn enkele verdere organisatorische regels hoe de nieuwe EIC zal worden gesticht en geleid:

7) Wij, de nieuwe geascendeerde meesters, zullen de eerste centrale EIC vestigen volgens onze spirituele regels. Het zal een grote onderneming zijn voor de invoering van alle nieuwe 4D en 5D technologieën.

8) Maar in wezen kan elke gemeenschap een lokale EIC vestigen zolang ze onze regels volgen en toestemming van ons hebben gekregen. Omdat we het monopolie over de alchemistische goudstandaard zullen hebben, zal het niemand worden toegestaan om de Astral munt uit te geven zonder onze goedkeuring.

9) De toekomstige samenleving zal rond lokale gemeenschappen georganiseerd zijn, omdat de nationale staat met al zijn onderdrukkende instituten voor altijd afgeschaft zal worden en wij, de geascendeerde meesters en de vertegenwoordigers van de nieuwe spirituele hiërarchie op de nieuwe 4D aardes, zullen de drijvende kracht zijn met de nieuwe Astral munteenheid achter deze afschaffing. In de eerste plaats zou dit betekenen dat er geen belastingen zullen zijn, geen belastingdienst, geen financiële controle, enz., maar ook geen legers en andere criminele activiteiten zoals de drugshandel, die nu door de staat wordt gesponsord ten bate van de heersende cabal. Dit is een heel belangrijk sociaal aspect van de nieuwe munteenheid, dat meer is dan eenvoudige herinstelling van het oude falende financiële systeem. Het zal de gehele menselijke maatschappij transformeren.

De gemeenschappen zullen worden georganiseerd volgens het principe van 12. De kleinste eenheid, 12 x 12, maakt 144 leden, waarbij 12 het ideale aantal is voor een groot gezin van drie generaties, dat zal beginnen om weer samen te leven zoals het geval was voor het begin van de 20e eeuw, dat wil zeggen vóór de Orion cabal het traditionele gezin verwoestte met hun malafide emancipatie van vrouwen. Het is belangrijk dat de kinderen worden verzorgd en onderwezen door de grootouders, omdat de jonge ouders te onervaren zijn in het leven. De ouders zullen voor hun kleinkinderen zorgen als ze rijper zijn. De huidige maatschappij met haar Orion economische systeem van uitbuiting heeft het gezin gesplitst en de fundamentele dynamiek van het gezin zal opnieuw worden ingesteld.

Hoe de nieuwe maatschappij op een praktische manier zal worden georganiseerd is een breed onderwerp, maar het heeft veel te maken met de nieuwe Astral munt. 12 x 12 x 12 = 1728 leden maakt een grotere gemeenschap, een soort tegenwoordig dorp. Een dergelijke gemeenschap kan het recht aanvragen en verwerven om een lokale EIC te stichten voor zijn behoeften. Het zal als een coöperatie worden uitgevoerd en alle beslissingen voor nieuwe investeringen en de emissie van nieuwe Astral rekeningen zullen democratisch, volgens de beste intentie, ten behoeve van deze gemeenschap gemaakt worden en met respect voor andere naburige gemeenschappen, die ook op spirituele beginselen zullen worden gebaseerd.

10) Al deze eenheden (als lokale EIC’s) zullen worden verplicht tot volledige transparantie op het internet of een soortgelijk nieuw netwerk, zodat iedereen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze emissie en investerings organisaties kan controleren. Voordat ze gevestigd zijn, zullen zij een speciaal Astral certificaat van ons nodig hebben en zij zullen worden verplicht om de spirituele principes van volledige transparantie te volgen, zoals door ons als geascendeerde meesters beschreven in de aan hen gegeven richtlijnen.

11) Dit certificaat kan onmiddellijk door ons worden teruggetrokken als een EIC inbreuk maakt op de nieuwe spirituele regels. We moeten in het begin rekening houden met de frauduleuze natuur van mensen en er zullen heel wat zwarte schapen zijn. In feite zullen we vooruit weten of er zulke potentiële fraudeurs zijn wanneer een EIC wordt gevestigd. Maar we kunnen hen niettemin een certificaat geven om het te openen omdat het nog steeds een planeet van vrije wil is. Omdat we onmiddellijk zullen weten wat er in de wereld gebeurd, kunnen we snel ingrijpen wanneer er sprake is van fraude en een lokale EIC sluiten. De betrokken mensen zullen een nabijgelegen EIC moeten gebruiken en nadat ze zich hebben ontdaan van de daders kunnen ze het opnieuw aanvragen.

12) Het belangrijkste is om de mensen te leren dat fraude niet de moeite van het proberen waard is omdat men met eerlijkheid het verst komt.

13) Al dergelijke beslissingen om een EIC certificaat terug te trekken zullen onmiddellijk op een wereldwijd register gepubliceerd worden, zodat iedereen het kan lezen, inclusief een exacte beschrijving van het type fraude. Alles zal gebaseerd worden op volledige transparantie en onmiddellijke actie.

14) Niemand die fraude heeft begaan zal worden gestraft, maar alleen worden uitgesloten van het Astral systeem totdat hij/zij leert om zich eerlijk te gedragen. Ik ben er zeker van dat dit een heel makkelijk spel voor ons is. En dit soort smetteloze gerechtigheid zal door iedereen begrepen en geëerd worden, omdat het niemand schade berokkend maar alleen uiterst effectief elk onrecht of leugen blootleggen. Dit is onmiddellijk karma in actie.

15) Het is erg belangrijk dat zulke EIC’s gelijktijdig over de hele wereld worden gevestigd, omdat dit de makkelijkste en meest effectieve manier is om de nationale staat als de bron van alle kwaad – van financiële en politieke fraude tot oorlogen en genocide – te elimineren. Daarom zullen de werkelijke gevolgen van de nieuwe Astral munteenheid veel groter en veelzijdiger zijn dan alleen de hervorming van het financiële en economische systeem. Het zal de opstap zijn naar de nieuwe verlichte mensheid. Vandaar het belang van de theoretische uitwerking nu, zodat het in één klap kan worden uitgevoerd wanneer het kritieke punt in de tijd wordt bereikt. En het kan net zo goed in maart zijn, maar zeker niet veel later, op de manier waarop de gebeurtenissen zich beginnen te ontvouwen in februari.

We zijn nu de realiteit aan het creëren die we zullen ervaren en die op deze bovenste moeder planeet zichtbaar wordt wanneer de oude matrix sterft. De nieuwe werkelijkheid zal eerst alleen voor de meer verlichte zielen zijn, maar zal een tijdje met de oude dalende realiteit in verbinding blijven, om als brug te dienen voor de vele besluitelozen om naar ons toe te komen. Dit is hoe ik het nu zie. Deze energetische co-existentie zal van korte duur zijn, maar het zal de meest kritische fase in het hele transformatieproces zijn wanneer snelle en optimale beslissingen verplicht zijn om de negatieve aspecten van de ineenstorting van de oude Orion matrix te beperken.

We moeten daarom glasheldere ideeën hebben over hoe het nieuwe muntsysteem hoofdzakelijk zal werken, om het op een wereldwijde schaal in te voeren wanneer de definitieve ID verschuiving zal komen. Als wij het niet doen, is er niemand anders. We moeten in het groot denken, wat betekent om de hele mensheid erin op te nemen en niemand in de regen te laten staan. Dan is het aan hen om te beslissen of ze “dance in the rain” willen (in de regen willen dansen), of gebruik maken van onze paraplu. Maar niet op de oude manier, waarop de banken je een paraplu voor zonnige dagen aanboden en het weghaalden toen de regen begon. Wij moeten het beter doen.

Zoals ik al vermeldde, zal onze EIC een belangrijke centrale coöperatie zijn omdat het verantwoordelijk zal zijn voor de introductie van alle nieuwe technologieën op wereldwijde schaal. De kracht en de acceptatie van nieuwe Astral munteenheid zal liggen in de algemene erkenning van de mensen dat het een juist monetair systeem van betalingen en transacties is voor de tussenperiode, totdat al het geld is verwijderd en dat het, samen met andere dingen, een krachtig middel is voor de promotie van nieuwe geavanceerde technologieën die onmiddellijk het leven van de mensen wereldwijd zullen verbeteren.

Daarnaast zal, behalve het feit dat elke gemeenschap het goddelijke recht heeft om Astrals uit te geven als ze voldoen aan de ideale spirituele grondregels, zoals door ons bepleit is via de centrale EIC, de aard zelf van deze valuta, die geworteld is in de Hogere Sferen, de mensen overtuigen dat dit het enige geldsysteem is dat juist is en niet alleen te bate van de gehele mensheid zolang het in de nieuwe 4D werelden verblijft, maar dat het ook op heel concrete wijze het ascentieproces belichaamd.

Ik las jaren geleden in een beroemd boek over economie, geschreven door een Nobelprijswinnaar (niet dat ik veel om hen geef), wat de centrale vraag is van economie: “Wat is geld? Waarom bestaat geld?” Het antwoord was: “Geld bestaat alleen omdat het door de mensen wordt geaccepteerd.” Zoals we zien, houdt de oude theorie over economie in dat we niet specifiek geld nodig hebben om onze economie en sociaal leven te organiseren. Zolang een bepaalde digitale vorm van betalingen en transacties algemeen wordt aanvaardt als een systeem voor het meten van menselijke creatieve activiteiten, zal het voldoen aan de behoeften van de mensheid en zal het op perfecte wijze functioneren als spiegelbeeld van energie = Al-Dat-Is. Met de kennis van deze functie zal de nieuwe Astral munteenheid door de gehele nieuwe mensheid algemeen worden aanvaardt. Omdat het een garantie zal zijn voor echte democratie en de grootste barrière zal zijn voor nieuwe slavernij van de mensheid, die de heersende cabal zal trachten te installeren met een valse herstart van hun instortende Ponzi-systeem, voordat ze dit jaar uit hun macht worden verdreven door onze verschijning als geascendeerde meesters.

De nieuwe Astral munteenheid zal alle spirituele macht hebben omdat het is geworteld in de hemel, omdat het deel uitmaakt van het ascentieproces van de mensheid, vandaar de naam, en omdat het het voertuig zal zijn voor de introductie van nieuwe technologieën die de mensheid zullen transformeren in een transgalactisch soort.

Goud heeft geen dergelijke activa. Maar we kunnen goud voor een tijdje gebruiken als verbinding met de materiële wereld, om onszelf te distantiëren van de oude fiat valuta’s die zeer binnenkort zullen afbrokkelen. Vandaar de urgentie van ons project.

Degenen die fysiek goud bezitten kunnen het inwisselen voor Astrals als ze dat willen, maar ze kunnen het zeker niet inwisselen voor dollars wanneer het zijn waarde verliest in de komende hyperinflatie, wanneer een ounce goud tenminste 20.000 dollar of meer waard zal zijn, want wat zouden deze mensen willen doen met dit ze toiletpapiergeld? Het zal hetzelfde zijn als tijdens de inflatie in Duitsland in de jaren ’20 en in Joegoslavië in de jaren ’80, die ik persoonlijk heb meegemaakt. Niemand gebruikte papiergeld in deze landen toen de hyperinflatie hen raakte. Deze valuta’s zullen gewoon uit de circulatie verdwijnen en de nieuwe Astral zal ze snel vervangen.

Tijdens de korte overgangsperiode kunnen alle transacties, bijvoorbeeld in winkels enz. in Astrals en in andere lokale valuta worden gedaan, voordat ze worden opgeheven met behulp van dezelfde elektronische apparaten. In Europa, twee jaar voordat de euro werd ingevoerd, kregen we onze rekeningen in de twee valuta’s, in euro en in DM in Duitsland. Terwijl onze munt zal worden gekoppeld aan zowel fysiek goud en aan zuiver alchemistische goud en geen object van devaluatie zal zijn, zullen de dollar en alle andere nationale munteenheden enorm worden gedevalueerd ten opzichte van goud en Astrals. Dit zal worden meegewogen in de prijzen van goederen en alle andere rekeningen. Daarom zullen er een aantal mensen zijn die gebruik zullen blijven maken van de oude valuta’s voordat ze besluiten om naar ons toe te komen en de Astral in deze interim-periode te accepteren.

Dit is in grote lijnen de essentie van ons nieuwe munteenheidsproject, dat het krachtigste instrument van de PAT als geascendeerde meesters zal zijn om deze samenleving te veranderen. Dit verklaart de urgentie van dit project, zodat we voorbereid zijn wanneer de financiële crash en interdimensionale verschuiving komen. Dit zal de tijd van onze ascentie en de onmiddellijke uitvoering van de nieuwe Astral munteenheid zijn. Om dit te laten gebeuren moeten we dit concept nu ontwikkelen. Eerst komt het idee en dan pas de materialisatie als een externe realiteit.

 

This entry was posted in Ascension, Economic Collapse. Bookmark the permalink.

Comments are closed.